plenruvi
 • coreal
 • itrends
 • Viva
 • westway
 • parkettservice
 • agroliga
 • papacarlo
 • Runa
 • xbroker
 • libra
 • Polirem
 • sergiocotti

GPW InfoStrefa

Jak wprowadzić firmę na giełdę

Sposób wejścia na GPW i NewConnect

Jak sprawdzić czy spółka jest gotowa do upublicznienia

 • Przyjęcie strategii rozwoju przez właścicieli i kierownictwo spółki
 • Gotowość przeprowadzania audytu księgowego i prawnego
 • Gotowość publikowania dobrych i złych informacji
 • ponoszenia kosztów bycia spółka publiczną 

Jak przyczynić się do powodzenia IPO

Atrakcyjność spółki - Umiejętnie zaprezentowana spółki, wskazując na obszary, w których spółka się wyróżnia. Spółka Powinna wyjaśniać cele, jakim ma służyć oferta oraz oraz priorytety w działalności. 

Kompetentny i skuteczny zarząd – Jakość zespołu zarządzającego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny atrakcyjności danej spółki przez inwestorów. Należy w optymalny sposób zaprezentować rynkowi kompetencje i skuteczność działania  zarządu. 

Historia finansowa – przedstawienie danych finansowych za kilkuletni okres potwierdzających możliwości wypracowywania zysku i dodatnich przepływów pieniężnych

Efektywny system raportowania – dostępność danych w różnych przekrojach wskazujących sposób zarabiania, marże i dokładną strukturę kosztów. Sposób raportowania powinien przejrzyście wykazywać różne przekroje przychodów i kosztów w podziale na linie biznesowe.

Dobre praktyki korporacyjne– przestrzeganie międzynarodowych praktyk rynkowych w zarządzaniu i dostarczaniu informacji określa jakość przedsiębiorstwa.

Jakie zastrzeżenia inwestorzy najczęściej wyrażają:

 • mało przekonująca equity story – brak spójnej wizji marketingowej oferty;
 • mało obiecujące perspektywy finansowe w oczach inwestorów;
 • rozbieżności co do poglądu na wycenę spółki między właścicielami a potencjalnymi inwestorami;
 • niewystarczające doświadczenie zarządu w oczach inwestorów;
 • niedostępność odpowiednich zbadanych historycznych informacji finansowych;
 • złożona historia finansowa – brak odpowiednich dodatkowych informacji finansowych;
 • złożona struktura grupy kapitałowej – prawna i podatkowa;
 • problemy w zakresie ładu korporacyjnego;
 • znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • niewystarczający kapitał obrotowy;
 • nieodpowiednie lub nieefektywne systemy raportowania i kontroli (finansowe i niefinansowe);
 • brak zmiany w kulturze organizacyjnej;
 • niewłaściwi lub niedoświadczeni doradcy;
 • złe zarządzanie projektem

Ile środków można pozyskać w trakcie IPO? Takie pytanie zadają sobie wszyscy właściciele Emitentów i prezesi. W tym przypadku zależy to od wielkości i atrakcyjności emitenta. Należy również  oprzeć się na dane historyczne debiutów oraz koniunkturę na rynku.

Liczba debiutów spółek krajowych wraz z ofertą akcji i średnia wielkość  oferty w mln zł na rynku głównym GPW na podstawie wielkości  aktywów lub przychodów w latach 2003-2011

 

Koszty wejścia na giełdę stanowią dla wielu, zwłaszcza małych spółek jeden z najistotniejszych czynników zniechęcających do przeprowadzenia oferty publicznej.

Praktyka potwierdza, że decydujący wpływ na procentowy koszt IPO ma wartość oferty. W przypadku najmniejszych IPO na rynku głównym, o wartości poniżej 50 mln zł, udział kosztów przekracza 6% Koszty debiutu w ujęciu na rynku NewConnect są niższe niż na  rynku głównym, jednakże  w przypadku spółek zagranicznych jest znacznie wyższy.

Koszty na NewConnect stanowią:

 • wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy,
 • audyt księgowy
 • audyt prawny (zalecany)
 • animator
 • koszty promocji,
 • opłaty administracyjne,

Decyzje inwestycyjne , inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, podejmują po analizie spółki, która zawiera wycenę, historię oraz perspektywy rozwoju. Inwestorzy instytucjonalni zwykle mają dłuższy horyzont inwestycyjny niż inwestorzy indywidualni.

Wśród najbardziej popularnych metod wyceny są metody porównawcze (mnożnikowe) wykorzystujące kursy akcji spółek z porównywalnych sektorów oraz metody dochodowe.

Z reguły przy  IPO stosowane jest dyskonto w stosunku do ich spodziewanej wartości rynkowej po debiucie. Dyskonto to stanowi specyficzne wynagrodzenie dla inwestora składającego zapis na akcje debiutanta, kompensujące nieco ryzyko związane z zakupem akcji oraz koszty wynikające np. z finansowania tego zakupu kredytem. Zjawisko to obrazuje sposób kształtowania się kursu akcji spółki po debiucie.

NewConnect charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż rynek główny, co znajduje odzwierciedlenie w stopie zwrotu uzyskiwanej z akcji spółek debiutujących na tym rynku. Stopy zwrotu na zamknięciu pierwszego dnia notowań wahały się w 2013 roku następująco:

Jaki udział akcji należy zaoferować?

Wybór ilości akcji jest wynikiem oceny ile akcji  dotychczasowi akcjonariusze sa gotowi sprzedać a ilością pieniędzy niezbędna do sfinansowania strategii.

Przy tej kalkulacji należy uwzględnić płynność akcji na giełdzie, czyli  rozproszenie akcjonariuszy i wystarczająco duży pakiet akcji będących przedmiotem oferty tak aby akcjonariusze mogli sprawnie kupować i sprzedawać akcje.

Każdy przypadek jest indywidualny jednakże najczęściej sprzedawanych w IPO jest od 20 do 30% akacji.

Zadania stron uczestniczących w procesie IPO

 

Prospekt  Emisyjny a Dokument Informacyjny

Na rynku regulowanym i w ofertach publicznych wymagany jest Prospekt Emisyjny. Zawartość prospektu emisyjnego i zasady jego sporządzania są szczegółowo określone przez regulacje UE, w szczególności przez tzw. Rozporządzenie o Prospekcie (809/2004).

Na rynku NewConnect w ofercie prywatnej obowiązuje Dokument Informacyjny, którego zawartość opisana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu ASO

Przykładowy harmonogram procesu IPO na rynku głównym

 

Obowiązki informacyjne na  rynku głównym GPW i NewConnect

 

 

 

 

KP Dragon Index

# Company Code Sector Shares Outstanding Loc. FX Price Market capitalization Weight Free float Free float
Weight (%)
Local ($) (local m) ($m) (%) ($m)
1 Astarta Holding AST PW Food & Agriculture (Sugar) 25,000,000 PLN 454.0 17.83 1,612 445.6 6.68% 36.21% 161.4 7.43%
2 Centrenergo CEEN Utilities (Electricity Generation) 369,407,108 UAH 11.02 0.43 4,070 159.8 2.39% 21.70% 34.68 1.60%
3 DUPD DUPD LN Construction & Real Estate (Development) 109,361,515 GBP 5.34 0.21 17.77 22.94 0.34% 53.10% 12.18 0.56%
4 Ferrexpo FXPO LN Metals & Mining (Iron Ore) 588,624,142 GBP 91.63 3.60 1,640 2,118 31.73% 25.90% 548.4 25.25%
5 Industrial Milk Company IMC PW Food & Agriculture (Crop growing) 31,300,000 PLN 71.95 2.82 319.9 88.42 1.32% 31.30% 27.67 1.27%
6 JKX Oil & Gas JKX LN Oil & Gas 171,723,145 GBP 4.44 0.17 23.18 29.92 0.45% 22.35% 6.69 0.31%
7 Kernel Holding KER PW Food & Agriculture (Sunflower oil) 81,941,230 PLN 434.4 17.06 5,057 1,398 20.94% 61.87% 864.7 39.80%
8 MHP MHPC LI Food & Agriculture (Poultry) 106,781,794 USD 263.6 10.35 1,105 1,105 16.56% 36.60% 404.5 18.62%
9 Motor Sich MSICH Manufacturing (Aircraft engines) 2,077,990 UAH 2,526 99.18 5,249 206.1 3.09% 19.06% 39.28 1.81%
10 Ovostar Union OVO PW Food & Agriculture (Eggs) 6,000,000 PLN 753.3 29.58 642.0 177.5 2.66% 31.80% 56.43 2.60%
11 Raiffeisen Bank Aval BAVL Financials (Banking) 61,495,162,580 UAH 0.27 0.01 16,757 657.9 9.86% 1.70% 11.18 0.51%
12 Ukrnafta UNAF Oil & Gas 54,228,510 UAH 124.5 4.89 6,751 265.1 3.97% 2.00% 5.30 0.24%
  Total or Average              6,674  100%  32.55%  2,172  100%

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Chcesz dowiedzieć się wiecej ? Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.