plenruvi
 • coreal
 • parkettservice
 • westway
 • papacarlo
 • Runa
 • Polirem
 • xbroker
 • itrends
 • sergiocotti
 • Viva
 • libra
 • agroliga

GPW InfoStrefa

Usługi

Rachunki Urzędów Skarbowych

UrządPodatekKonto
I Mazowiecki Urząd Skarbowy
00-052 Warszawa, Mazowiecka 9 - woj. mazowieckie
tel. 022 343 35 00, fax 022 343 35 49
CIT 20101010100164212221000000
VAT 67101010100164212222000000
PIT 17101010100164212223000000
I Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14
telefon: 022 58-46-100, 022 58-46-250
CIT 56101010100165802221000000
VAT 53101010100165802223000000
PIT 06101010100165802222000000
II Mazowiecki Urząd Skarbowy
00-193 Warszawa, Stawki 2
woj. mazowieckie
tel. 022 860 71 17, fax 022 860 71 05
CIT 87101010100164342221000000
VAT 37101010100164342222000000
PIT 84101010100164342223000000
II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
03-719 Warszawa, Jagiellońska 15
woj. mazowieckie
tel. 022 511 35 00, fax 022 511 35 02
CIT  
VAT 73101010100165932222000000
VAT EU1 63101010100165932222200000
VAT EU2 68101010100165932222100000
III Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
02-013 Warszawa, Lindleya 16
woj. mazowieckie
tel. 022 583 15 20
CIT 09101010100166232221000000
VAT 56101010100166232222000000
PIT 06101010100166232223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
02-325 Warszawa, Białobrzeska 53 a
woj. mazowieckie
tel. 022 570 88 03, fax 022 658 31 59
CIT 11101010100165512221000000
VAT 58101010100165512222000000
PIT 08101010100165512223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
01-844 Warszawa, Skalbmierska 5
woj. mazowieckie
tel. 022 569 32 00, fax 022 834 47 53
CIT 39101010100166102221000000
VAT 86101010100166102222000000
PIT 36101010100166102223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
00-793 Warszawa, Kujawska 1
woj. mazowieckie
tel. 022 848 61 51, fax 022 849 00 66
CIT 03101010100165482221000000
VAT 50101010100165482222000000
PIT 97101010100165482223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
03-719 Warszawa, Jagiellońska 15
woj. mazowieckie
tel. 022 509 18 00, fax 022 509 19 90
CIT 78101010100165642221000000
VAT 28101010100165642222000000
PIT 75101010100165642223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek
03-482 Warszawa, Dąbrowszczaków 14
woj. mazowieckie
tel. 022 339 12 00, fax 022 619 30 18
CIT 48101010100165772221000000
VAT 95101010100165772222000000
PIT 45101010100165772223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
02-677 Warszawa, Wynalazek 3
woj. mazowieckie
tel. 022 548 68 00, fax 022 843 26 74
CIT 85101010100165062221000000
VAT 35101010100165062222000000
PIT 82101010100165062223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
04-379 Warszawa, Mycielskiego 20
woj. mazowieckie
tel. 022 870 03 33, fax 022 870 57 19
CIT 76101010100166362221000000
VAT 26101010100166362222000000
PIT 73101010100166362223000000
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich 2 d
woj. mazowieckie
tel. 022 533 66 00, fax 022 533 66 15
CIT 31101010100166072221000000
VAT 78101010100166072222000000
PIT 28101010100166072223000000
Urząd Kontroli Skarbowej
01-040 Warszawa, Stawki 40
woj. mazowieckie
tel. 022 478 15 17, fax 022 478 16 61
CIT  
PIT  
VAT  

Ważne terminy

Ostateczne daty zapłaty podatków i opłat dla Klientów prowadzących pełną księgowość i księgę przychodów i rozchodów:

 1. PIT-4 R : Do piętnestego następnego miesiąca (po miesiącu, za który płacimy). 
 2. PIT-4 : Do dwudziestego następnego miesiąca (po miesiącu, za który płacimy). 
 3. PIT-5, CIT-2 : Do dwudziestego następnego miesiąca (po miesiącu, za który płacimy). Zaliczkę za listopad płacimy w podwójnej wysokości (awansem za grudzień). 
 4. PIT-5L : Do dwudziestego następnego miesiąca (po miesiącu, za który płacimy). Za grudzień do 30 kwietnia roku następnego jako ostateczne rozliczenie. 
 5. CIT-8 : Ostateczne rozliczenie za rok ubiegły - do 31 marca roku następnego (o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). 
 6. PIT-36, PIT-37 : Ostateczne rozliczenie za rok ubiegły - do 30 kwietnia roku następnego.
 7. ZUS (51,52,53) : Dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie - do 10 następnego miesiąca (po miesiącu, za który płacimy). Dla przedsiębiorców opłacających składki za siebie i pracowników - do 15 następnego miesiąca.
 8. VAT-7 : Do dwudziestego piątego następnego miesiąca.
 9. VAT-7K : Do dwudziestego piątego miesiąca następującego po kwartale, za który płacimy.

UWAGA: Jeżeli termin wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to przechodzi on na pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Dokumentacja

Co jest do załatwieniaGdzie załatwićTermin
Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta
(Wójt, Burmistrz, Prezydent)
7 dni od zaistnienia zmiany
Dokonanie zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta
(Wójt, Burmistrz, Prezydent)
7 dni od zaistnienia zmiany
Koncesje i działalność regulowana Urząd Miasta (Wydział Gospodarczy)
organy koncesyjno rejestrowe
7 dni od zaistnienia zmiany
Dokonanie rejestracji spółki prawa handlowego w KRS sąd rejestrowy
(sądy rejonowe wydziały gospodarcze)
7 dni od zaistnienia zmiany
Zgłoszenie firmy i nadanie numeru REGON Urząd Statystyczny 14 dni od daty otrzymania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zgłoszenie firmy Państwowa Inspekcja Pracy 14 dni od daty otrzymania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych firmy i płatnika (zgłoszenia te nie mogą być dokonywane drogą elektroniczną, ponieważ ZUS wymaga okazania oryginalnych dokumentów takich jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7 dni od rozpoczęcia działalności
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7 dni od daty zatrudnienia
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7 dni od daty ustania zatrudnienia
Założenie konta bankowego

Uwaga!
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, każdorazowo gdy:
bank  
Dokonywanie rejstracji w zakresie podatku VAT (VAT R) i uiszczenie opłaty w wysokości 152,00zł Urząd Skarbowy Przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu
Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym Urząd Skarbowy Przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu
Dokonanie zmiany aktualizacyjnej w zakresie numeru identyfikacji podatkowej (NIP-1, NIP-2)

Uwaga!
Należy pamiętać o załączeniu:
- zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- Regon,
- tytułu prawnego do lokalu, w którym mieści się siedziba lub prowadzona jest działalność
Urząd Skarbowy 14 dni od zaistnienia zmiany
Zawiadomienie o powierzeniu prowadzenia dokumentacji przez biuro rachunkowe Urząd Skarbowy 7 dni od podpisania umowy
Powiadomienie przed dniem instalacji kasy fiskalnej o miejscu instalacji i ilości kas fiskalnych Urząd Skarbowy Przed dniem instalacji

Zakres świadczonych usług

Progress Holding Sp z o.o. prowadzi księgowość i rachunkowość małych i średnich firm (MSP).
Szereg firm nie docenia, że rozważna i terminowa księgowość może zaoszczędzić pieniądze i czas kierownictwa firm. Dobra znajomość i zastosowanie odpowiednich zasad księgowości i rachunkowości powoduje lepsze zarządzanie firmą.

Obsługa polega na księgowaniu operacji biznesowych klientów, przygotowaniu deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, prowadzenie spraw kadrowych. 
Przygotowujemy bilans i okresowe sprawozdania.

usługi wykonujemy w oparciu o:

 • Ustawą o biegłych rewidentach,
 • Ustawą o rachunkowości,
 • Normami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zakres świadczonych usług:

Księgowość i rachunkowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • obsługa spraw kadrowych i płacowych, rozliczanie składek ZUS
 • przygotowywanie wniosków do Urzędów Skarbowych w sprawach podatkowych
 • przygotowywanie wniosków do ZUS w sprawach rentowych i emerytalnych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Audyt księgowy jako nieodzowny element księgowości i rachunkowości
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia ono jej sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

 • przeprowadzanie audytu według sprawozdawczości polskiej
 • przeprowadzanie audytu według MSR

Progress Holding  świadczy usługi  zakładania spółek kapitałowych ; z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej dla klientów polskich i zagranicznych
Główne wymagania przy założeniu spółki z o.o.

 

Udziałowcy

Osoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.

Minimalny kapitał

5 000 zł w gotówce lub w formie aportu

Władze

Zgromadzenie Wspólników, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy. Może być wybrana Rada Nadzorcza

Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedzimy, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego

Treść statutu w formie aktu notarialnego

Określenie firmy i siedziby spółki, - przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Koszty w PLN

Opłata KRS 900, opłaty notarialne, ok. 1000 zł, opłata NIP 170

Główne wymagania przy założeniu spółki akcyjnej

 

Udziałowcy

Osoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.

Minimalny kapitał

100 000 zł w gotówce lub w formie aportu

Władze

Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza z min 3 osób, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy.

Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedzimy, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego. Do wniosku do KRS załączone jest wnioski o wpis do KRS-u,
- statut spółki,
- akt notarialny zawiązania spółki i objęcia akcji,
- notarialne wzory podpisów członków zarządu,
- potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji,
- umowa najmu.

Treść statutu w formie aktu notarialnego

Określenie firmy i siedziby spółki, - przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
- liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
- liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
- pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
- liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
- wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
- warunków i sposobu umorzenia akcji,
- ograniczeń zbywalności akcji,
- uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
- co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Koszty w PLN

Opłata KRS 900, opłaty notarialne, ok. 1000 zł, opłata NIP 170

 

UWAGA! Jeżeli Państwa firma chciałaby otrzymać ofertę obsługi księgowej prosimy o wypełnienie formularza

Wybrane przykłady z praktyki biznesowej dla małych i średnich firm które chcą wejść do Polski:

С чего начать
Если Вы хотите обосновать компанию в Польше вам необходимо выбрать такую сферу бизнеса где Вы чувствуете свои преимущества. В принципе, залог успеха — это развивающаяся бизнес среда, развивающаяся отрасль в которой вы работаете и предприимчивое руководство, которое в состояние решить любые проблемы. Необходимо хорошо подготовиться. Собрать информацию о рынке, клиентах, конкурентах, быть уверенным в технологии производства или продажи услуг, знать как привлекать клиентов. Как раз сейчас бизнес среда Польши, те. экономика, растёт каждый год на более чем 3%.
 Эти общие фразы Вы наверно уже слышали, но поверьте, многие в практике не придерживаются их и из-за этого терпят поражение.

Регистрация компании
Самой распространённой и недорогой формой ведения бизнеса является ООО = Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa (Sp z o o). Польское законодательство позволяет открывать нерезидентам Sp z o o в течение 1 месяца на основании доверенности. Оформление Sp z o o происходит в нотариальной конторе, где подписывается устав, в котором указываются данные об учредителях, их правах, обязанностях, назначается первое правление, а также виды деятельности, которые может осуществлять предприятие. При оформлении не нужны дополнительные разрешительные документы или справки (прописка, ВНЖ или иное). Смотрите, чтобы учредителями Sp z o o было минимум 2-ое граждан или другое юридическое лицо, в противном случае существует возможность попасть под оплату фондов труда.
Следующим шагом является подписание договора на юридический адрес, подача заявки и устава в Судебный реестр - КРС, который в свою очередь сам оформляет необходимые документы в статистическом управлении и налоговой инспекции. Открытие счета в банке на основании доверенности, удобно пользоваться удаленным доступом клиент-банк. В конце, целесообразно заключить договор с аудиторской компанией на бухгалтерские услуги. Подача уведомления в налоговую с информацией о дате начала ведения деятельности. После этого Вы можете выставлять счет фактуры подтверждающие продажи и принимать счет фактуры подтверждающие затраты.
Эти все действия Вы можете сделать сами, это может занять у Вас дольше времени, так как Вы не знаете некоторых нюансов.
Особенности ведения бизнеса
Руководство компании
Все решения в компании принимает правление – это эквивалент ген директора в Украине. Правление это 1 или несколько человек которые отвечают за компанию, они могут делегировать полномочия другим сотрудникам компании. Члены правление получают на основание выписки из КРС визу в Польшу (не нужно приглашения). Граждане Украины могут приступать к работе как члены правления без никакого дополнительного разрешения. Вознаграждение за работу получают Украинцы, которые получили заранее разрешение на работу.
Ведение бухгалтерии
Главный бухгалтер или аудиторская компания регистрирует все бухгалтерские документы, которые в основном составляют счет фактуры (накладные встречаются только при выдаче товаров, и то очень редко), регистрируют банковские выписки, сдают месячные отчеты в налоговую, регистрируют сотрудников, насчитывают з\п, отпуска, больничные. В Польше нет актов выполненных робот. Счет фактуры не нужно подписывать (налоговики знают, как проверить подлинность документов) и не нужно ставить печать. Хотя некоторые контрагенты работают по старинке и требуют подписать и поставить печать. Споры в этом плане могут испортить коммерческие отношения. Переход средств с банковского счета в кассу и наоборот не ограничивается, только потом, в неопределенном будущем, Вы должны будете предоставить на эти движения документы.
Большинство компаний малого и среднего бизнеса использует внешние бухгалтерские услуги и не держат собственного бухгалтера. Все аудиторские конторы должны иметь сотрудника, который держит лицензию Министерства Финансов на ведение услуг бухгалтерии. Нужно проверить, застрахована ли аудиторская компания от рисков, связанных с ведением своих услуг.
Бухгалтерская служба строго соблюдает закон и не склонна на изобретения. Все решения и последствия берет на себя правление. Бухгалтера не делают платежей.
НДС и ННП
В Польше существует несколько ставок НДС. Самая распространенная 23%. Большинство компаний рассчитывается безналично, банковскими платежами. Компании следят за НДС по продажам и затратам. В результате НДС нагрузка, которая в принципе составляет 23% в практике ниже. Тоже самое происходит с ННП который составляет 19% в практике это меньше. Налоговые органы возвращают НДС по запросу в течение 28 дней (или 90 дней, если нет выручки). В своей долгой практике мы не слышали, чтобы налоговики отказали вернуть НДС. Возврат авансов по ННП происходит в следующим году.
Фонд заработного труда
Минимальная з\п 2000 PLN, а минимальная почасовая ставка 12 PLN \час. Нагрузка на з\п в виде фондов составят около 40%  от з\п. Есть возможности  уменьшить  нагрузку.
Нагрузка состоит из нескольких частей, которые оплачивает работодатель и сотрудник. Основные статьи следующие:
•    ZUS 51 (Ubezpieczenia społeczne, Фонд Социального Страхования)
•    ZUS 52 (Ubezpieczenia zdrowotne, Фонд Медицинского Страхования)
•    ZUS 53 (Fundusz pracy, Фонд труда)
•    PIT 4 (налог на з\п)
Вы можете зарегистрировать себя как сотрудника до начала уплаты налогов.

KP Dragon Index

# Company Code Sector Shares Outstanding Loc. FX Price Market capitalization Weight Free float Free float
Weight (%)
Local ($) (local m) ($m) (%) ($m)
1 Astarta Holding AST PW Food & Agriculture (Sugar) 25,000,000 PLN 457.4 17.55 1,650 438.6 7.54% 36.21% 158.8 8.11%
2 Centrenergo CEEN Utilities (Electricity Generation) 369,407,108 UAH 10.59 0.41 3,912 150.1 2.58% 21.70% 32.56 1.66%
3 DUPD DUPD LN Construction & Real Estate (Development) 109,361,515 GBP 4.69 0.18 15.45 19.65 0.34% 53.10% 10.44 0.53%
4 Ferrexpo FXPO LN Metals & Mining (Iron Ore) 588,624,142 GBP 62.42 2.39 1,108 1,409 24.23% 25.90% 365.0 18.64%
5 Industrial Milk Company IMC PW Food & Agriculture (Crop growing) 31,300,000 PLN 74.86 2.87 338.0 89.88 1.55% 26.74% 24.03 1.23%
6 JKX Oil & Gas JKX LN Oil & Gas 171,723,145 GBP 6.72 0.26 34.77 44.24 0.76% 22.35% 9.89 0.50%
7 Kernel Holding KER PW Food & Agriculture (Sunflower oil) 80,701,230 PLN 454.7 17.44 5,294 1,408 24.20% 61.16% 860.9 43.95%
8 MHP MHPC LI Food & Agriculture (Poultry) 106,781,794 USD 254.7 9.77 1,043 1,043 17.94% 36.60% 381.8 19.49%
9 Motor Sich MSICH Manufacturing (Aircraft engines) 2,077,990 UAH 2,648 101.6 5,503 211.1 3.63% 19.06% 40.23 2.05%
10 Ovostar Union OVO PW Food & Agriculture (Eggs) 6,000,000 PLN 887.2 34.03 768.0 204.2 3.51% 29.76% 60.77 3.10%
11 Raiffeisen Bank Aval BAVL Financials (Banking) 61,495,162,580 UAH 0.23 0.009 14,138 542.3 9.32% 1.70% 9.22 0.47%
12 Ukrnafta UNAF Oil & Gas 54,228,510 UAH 123.2 4.73 6,681 256.3 4.41% 2.00% 5.13 0.26%
  Total or Average              5,817  100%  33.68%  1,959  100%

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Chcesz dowiedzieć się wiecej ? Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.