plenruvi
 • xbroker
 • Agroliga
 • Polirem
 • parkettservice
 • papacarlo
 • Lời hoan hô
 • libra
 • thứ chữ xưa
 • Westway
 • itrends
 • sergiocotti
 • Coreal

WSE Giữ toàn quyền

Dịch vụ

Tài khoản của cơ quan Thuế

văn phòngthuếTrương mục
Tôi Sở Thuế Vụ Mazowiecki
00-052 Warsaw, Mazowiecka 9 - tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 343 35 00, fax 022 343 35 49
Thuế TNDN 20101010100164212221000000
Thuế GTGT 67101010100164212222000000
thuế TNCN 17101010100164212223000000
Tôi Thuế Văn phòng Warsaw Downtown
ul. Lindley 14
Điện thoại: 022 58-46-100, 022-58 46 250-
Thuế TNDN 56101010100165802221000000
Thuế GTGT 53101010100165802223000000
thuế TNCN 06101010100165802222000000
Sở Thuế Vụ Mazowiecki II
00-193 Warsaw, giá 2
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 860 71 17, fax 022 860 71 05
Thuế TNDN 87101010100164342221000000
Thuế GTGT 37101010100164342222000000
thuế TNCN 84101010100164342223000000
Thứ hai Sở Thuế Vụ Warszawa-Downtown
03-719 Warsaw, 15 Jagiellonian
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 511 35 00, fax 022 511 35 02
Thuế TNDN  
Thuế GTGT 73101010100165932222000000
VAT EU1 63101010100165932222200000
VAT EU2 68101010100165932222100000
III Sở Thuế Vụ Warsaw Downtown
02-013 Warsaw, Lindley 16
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 583 15 20
Thuế TNDN 09101010100166232221000000
Thuế GTGT 56101010100166232222000000
thuế TNCN 06101010100166232223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Bemowo
Warsaw 02-325, 53 và Białobrzeska
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 570 88 03, fax 022 658 31 59
Thuế TNDN 11101010100165512221000000
Thuế GTGT 58101010100165512222000000
thuế TNCN 08101010100165512223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Bielany
01-844 Warsaw, Skalbmierska 5
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 569 32 00, fax 022 834 47 53
Thuế TNDN 39101010100166102221000000
Thuế GTGT 86101010100166102222000000
thuế TNCN 36101010100166102223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Mokotów
00-793 Warsaw, Kujawska 1
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 848 61 51, fax 022 849 00 66
Thuế TNDN 03101010100165482221000000
Thuế GTGT 50101010100165482222000000
thuế TNCN 97101010100165482223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Prague
03-719 Warsaw, 15 Jagiellonian
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 509 18 00, fax 022 509 19 90
Thuế TNDN 78101010100165642221000000
Thuế GTGT 28101010100165642222000000
thuế TNCN 75101010100165642223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-targówek
03-482 Warsaw, Dąbrowszczaków 14
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 339 12 00, fax 022 619 30 18
Thuế TNDN 48101010100165772221000000
Thuế GTGT 95101010100165772222000000
thuế TNCN 45101010100165772223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Ursynów
02-677 Warsaw phát minh 3
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 548 68 00, fax 022 843 26 74
Thuế TNDN 85101010100165062221000000
Thuế GTGT 35101010100165062222000000
thuế TNCN 82101010100165062223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Wawer
04-379 Warsaw, Mycielski 20
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 870 03 33, fax 022 870 57 19
Thuế TNDN 76101010100166362221000000
Thuế GTGT 26101010100166362222000000
thuế TNCN 73101010100166362223000000
Thuế Văn phòng Warsaw-Wola
01-381 Warsaw, quân nổi dậy Silesian 2 d
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 533 66 00, fax 022 533 66 15
Thuế TNDN 31101010100166072221000000
Thuế GTGT 78101010100166072222000000
thuế TNCN 28101010100166072223000000
Văn phòng Quản lý thuế
01-040 Warsaw, giá 40
tỉnh. Mazowieckie
tel. 022 478 15 17, fax 022 478 16 61
Thuế TNDN  
thuế TNCN  
Thuế GTGT  

ngày quan trọng

Ngày cuối cùng để thanh toán các khoản thuế và lệ phí đối với khách hàng tiến hành một kế toán đầy đủ và doanh thu và chi phí sổ kế toán:

 1. T-4 R : Để piętnestego vào tháng tới (sau tháng mà chúng ta phải trả).
 2. T-4 : Các XX của tháng tiếp theo (sau tháng mà chúng ta phải trả).
 3. T-5, 2-TNDN : Các XX của tháng tiếp theo (sau tháng mà chúng ta phải trả). Việc tạm ứng Tháng Mười Một trả gấp đôi số tiền (khuyến mãi cho tháng mười hai).
 4. T-5L : Các XX của tháng tiếp theo (sau tháng mà chúng ta phải trả). 30 cho tháng mười hai-tháng tư năm sau khi quyết toán.
 5. Thuế TNDN-8 : Việc giải quyết cuối cùng cho năm trước - để 31 tháng của năm sau (trừ khi năm tài chính trùng với năm dương lịch).
 6. T-36, 37-TNCN : Việc giải quyết cuối cùng cho năm trước - để 30 tháng tư năm sau.
 7. ZUS (51,52,53) : Đối với các doanh nghiệp đóng góp chỉ cho bản thân mình - để 10 vào tháng tới (sau tháng mà chúng ta phải trả). Đối với các doanh nghiệp đóng góp cho bản thân và người lao động - để 15 vào tháng tới.
 8. VAT 7 : Hai mươi phần năm vào tháng tới.
 9. VAT 7K : Trong tháng hai mươi lăm sau quý mà chúng ta phải trả.

LƯU Ý: Nếu quá thời hạn trùng với ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật hoặc công cộng, nó đi vào ngày làm việc đầu tiên sau đó.

Dokumentacja

Phải làm gìnơi nhận đượcBổ nhiệm
Làm một mục trong Sổ đăng ký hoạt động kinh doanh Tòa thị chính
(Mayor, Thị trưởng, Chủ Tịch)
ngày 7 từ sự xuất hiện của những thay đổi
Thực hiện thay đổi để các mục trong Sổ đăng ký hoạt động kinh doanh Tòa thị chính
(Mayor, Thị trưởng, Chủ Tịch)
ngày 7 từ sự xuất hiện của những thay đổi
Nhượng bộ và hoạt động quy định Tòa thị chính (Bộ phận thương mại)
cơ quan chức năng đăng ký koncesyjno
ngày 7 từ sự xuất hiện của những thay đổi
Việc đăng ký các công ty thương mại tại Tòa án Quốc gia tòa án đăng ký
(Tòa án địa phương bộ phận kinh doanh)
ngày 7 từ sự xuất hiện của những thay đổi
Thông báo của công ty và gán đang cục Thống kê ngày 14 từ ngày nhận nhập cảnh vào Sổ đăng ký hoạt động kinh tế
thông báo Thanh tra Lao động Nhà nước ngày 14 từ ngày nhận nhập cảnh vào Sổ đăng ký hoạt động kinh tế
Việc chuẩn bị các tài liệu ứng dụng và người trả tiền (các ứng dụng không thể được thực hiện bằng điện tử, như ZUS đòi hỏi trình bày của văn bản gốc, chẳng hạn như nhập cảnh vào sổ đăng ký kinh doanh hoặc KRS, REGON, NIP) Bảo hiểm xã hội ngày 7 của sự bắt đầu của
Thông báo cho nhân viên bảo hiểm Bảo hiểm xã hội ngày 7 kể từ ngày lao động
Xoá đăng ký bảo hiểm lao động Bảo hiểm xã hội ngày 7 kể từ ngày chấm dứt việc làm
Mở một tài khoản ngân hàng

Chú ý!
Thực hiện hoặc chấp nhận thanh toán phải được tuân thủ thông qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, mỗi khi:
ngân hàng  
Làm nick của bạn được đăng ký thuế GTGT (VAT R) và nộp lệ phí trong số tiền của 152,00zł Văn phòng thuế Trước khi tính thuế đầu tiên
Thông báo cho cơ quan thuế có thẩm quyền lựa chọn hình thức đánh thuế về thuế thu nhập Văn phòng thuế Trước khi tính thuế đầu tiên
Thực hiện thay đổi trong phạm vi của mã số thuế cập nhật (NIP-1, 2-NIP)

Chú ý!
Hãy chắc chắn bao gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký trong Sổ đăng ký kinh doanh,
- Regon,
- quyền pháp lý để các cơ sở, trong đó nhà văn phòng hoặc hoạt động được thực hiện
Văn phòng thuế ngày 14 từ sự xuất hiện của những thay đổi
Thông báo cho ủy thác lưu trữ hồ sơ của cơ quan kế toán Văn phòng thuế ngày 7 sau khi ký hợp đồng
Thông báo trước khi cài đặt máy tính tiền của nơi lắp đặt và số lượng máy tính tiền Văn phòng thuế trước khi cài đặt

Loạt các dịch vụ

Progress Tổ chức Sp z oo tiến hành kế toán và kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).
Một số công ty không đánh giá cao các sổ sách kế toán chu đáo và kịp thời có thể tiết kiệm thời gian công ty và quản lý tiền bạc. Có kiến ​​thức và áp dụng nguyên tắc kế toán thích hợp và kết quả kế toán trong việc quản lý tốt hơn của công ty.

Hoạt động dựa trên chiếm các khách hàng doanh nghiệp, chuẩn bị tờ khai cho ZUS và Văn phòng thuế, thực hiện các vấn đề nhân sự.
Chúng tôi cân bằng tấm và chuẩn bị báo cáo định kỳ.

dịch vụ này được thực hiện dựa trên:

 • Hành động kiểm toán viên,
 • Luật Kế toán,
 • Tiêu chuẩn Quốc Phòng Kiểm toán viên,
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế

Phạm vi dịch vụ:

kế toán

 • kế toán thương mại và kế toán
 • chuẩn bị khai thuế và tờ khai bảo hiểm xã hội
 • cán bộ công chức và biên chế, phí bảo hiểm thanh toán
 • chuẩn bị hồ sơ để Inland Revenue trong các vấn đề thuế
 • chuẩn bị hồ sơ để Viện Bảo hiểm xã hội trong các vấn đề lương hưu và nghỉ hưu
 • chuẩn bị các báo cáo thống kê

Kế toán kiểm toán như một yếu tố không thể thiếu của sổ sách kế toán và kế toán
Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến ​​bằng văn bản của kiểm toán viên với một báo cáo về việc các báo cáo tài chính là chính xác và cho dù cái nhìn rõ ràng và hợp lý tình hình tài sản, tình hình tài chính và hoạt động tài chính.

 • báo cáo kiểm toán của Ba Lan
 • kiểm toán của IAS

Progress Tổ chức cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn; trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần cho Ba Lan và khách hàng nước ngoài
Các yêu cầu chính trên giả định của công ty trách nhiệm hữu hạn

 

cổ đông

nhân hoặc pháp nhân. Ngoại lệ duy nhất là điều khoản đó một người đàn ông công ty trách nhiệm hữu hạn có thể không được thiết lập hoàn toàn bởi một đơn sp. Cần nhấn mạnh rằng hạn chế này chỉ áp dụng cho thời điểm của việc tạo ra một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngược lại, sau khi đăng ký một công ty trách nhiệm hữu hạn, có không còn bất cứ trở ngại cho cổ đông duy nhất của nó không có thể là một one-man sp., Nào có thể đạt được ví dụ. Qua chuyển nhượng cổ phần.

vốn tối thiểu

5 000 zł bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật

quyền

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của người đơn thân hoặc một số. Nó có thể được lựa chọn bởi Ban Kiểm soát

làm thế nào để đăng ký

 

Việc chuẩn bị các điều lệ của Công ty theo hình thức một hành động công chứng, để có một ngồi, việc bổ nhiệm các dịch vụ kế toán, nộp đơn lên Tòa án Quốc gia, cơ quan thống kê, cơ quan thuế

Nội dung của quy chế công chứng

Xác định của công ty và trụ sở của công ty - kinh doanh của công ty,
lượng vốn cổ phần - cho dù là cổ đông có thể có nhiều hơn một phần - số lượng và giá trị danh nghĩa của cổ phiếu được bao phủ bởi các cổ đông cá nhân, - thời gian của công ty, nếu nó được đánh dấu.

chi phí PLN

Phí KRS 900, phí công chứng, xấp xỉ. ZL 1000, thuế GTGT 170 phí

Các yêu cầu chính giả định công ty cổ phần

 

cổ đông

nhân hoặc pháp nhân. Ngoại lệ duy nhất là điều khoản đó một người đàn ông công ty trách nhiệm hữu hạn có thể không được thiết lập hoàn toàn bởi một đơn sp. Cần nhấn mạnh rằng hạn chế này chỉ áp dụng cho thời điểm của việc tạo ra một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngược lại, sau khi đăng ký một công ty trách nhiệm hữu hạn, có không còn bất cứ trở ngại cho cổ đông duy nhất của nó không có thể là một one-man sp., Nào có thể đạt được ví dụ. Qua chuyển nhượng cổ phần.

vốn tối thiểu

100 000 zł bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật

quyền

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát với tối thiểu là 3, Hội đồng quản trị của người đơn thân hoặc một số.

làm thế nào để đăng ký

 

Việc chuẩn bị các điều lệ của Công ty theo hình thức một hành động công chứng, để có một ngồi, việc bổ nhiệm các dịch vụ kế toán, nộp đơn lên Tòa án Quốc gia, cơ quan thống kê, cơ quan thuế. Ứng dụng này được gắn liền với yêu cầu NCR cho entry KRS-in,
- bài viết của hiệp hội,
- một hành động công chứng Quyết định thành lập của công ty và mua lại cổ phiếu,
- chữ ký mẫu chứng của các thành viên hội đồng quản trị,
- xác nhận bởi một ngân hàng hoặc môi giới công ty chứng từ thanh toán cho các cổ phiếu, thực hiện thay mặt công ty trong tổ chức,
- hợp đồng thuê.

Nội dung của quy chế công chứng

Xác định của công ty và trụ sở của công ty - kinh doanh của công ty,
lượng vốn cổ phần - cho dù là cổ đông có thể có nhiều hơn một phần - số lượng và giá trị danh nghĩa của cổ phiếu được bao phủ bởi các cổ đông cá nhân, - thời gian của công ty, nếu nó được đánh dấu. số vốn và số tiền thanh toán trước khi đăng ký với vốn cổ phần, mệnh giá cổ phần và số lượng của họ với chỉ số cho biết số cổ phần được đăng ký hoặc không ghi tên,
- số lượng từng loại cổ phần và quyền liên quan, nếu cổ phiếu đang được thực hiện của các loại khác nhau,
- tên đầy đủ hoặc công ty (tên) sáng lập,
- Số lượng thành viên của Ban quản lý và Ban giám sát, hoặc ít nhất là hạn chế số lượng các thành viên của các cơ quan này và các đơn vị có thẩm quyền để xác định các thành phần của hội đồng quản trị quản trị, Ban kiểm soát,
- một bức thư gửi các quảng cáo, nếu công ty có ý định làm cho các thông báo bên ngoài Tòa án và Giám sát kinh tế.
- số lượng và loại cổ phần trong lợi nhuận hoặc trong phân chia tài sản của công ty và quyền liên quan,
- tất cả liên quan đến cổ phần nghĩa vụ đối với công ty, ngoài các nghĩa vụ trả nợ đối với cổ phiếu
- các điều kiện và cách thức mua lại cổ phần,
- hạn chế về chuyển nhượng cổ phiếu,
- quyền nhân thân cấp cho các cổ đông,
- Kích thước tối thiểu gần đúng của tất cả các chi phí phát sinh hoặc tính vào các công ty liên quan đến sự hình thành của nó.

chi phí PLN

Phí KRS 900, phí công chứng, xấp xỉ. ZL 1000, thuế GTGT 170 phí

 

LƯU Ý! Nếu công ty bạn muốn nhận được một dịch vụ kế toán đề nghị xin vui lòng điền vào mẫu

ví dụ được lựa chọn từ thực tiễn kinh doanh cho các công ty vừa và nhỏ muốn tham gia vào Ba Lan:

Bắt đầu từ đâu
Если Вы хотите обосновать компанию в Польше вам необходимо выбрать такую ​​сферу бизнеса где Вы чувствуете свои преимущества. В принципе, залог успеха - это развивающаяся бизнес среда, развивающаяся отрасль в которой вы работаете и предприимчивое руководство, которое в состояние решить любые проблемы. Необходимо хорошо подготовиться. Собрать информацию о рынке, клиентах, конкурентах, быть уверенным в технологии производства или продажи услуг, знать как привлекать клиентов. Как раз сейчас бизнес среда Польши, те. экономика, растёт каждый год на более чем 3%.
Эти общие фразы Вы наверно уже слышали, но поверьте, многие в практике не придерживаются их и из-за этого терпят поражение.

Регистрация компании
Самой распространённой и недорогой формой ведения бизнеса является ООО = Công ty trách nhiệm hữu hạn (Sp sở thú). Польское законодательство позволяет открывать нерезидентам Sp zoo 1 в течение месяца на основании доверенности. Оформление Sp zoo происходит в нотариальной конторе, где подписывается устав, в котором указываются данные об учредителях, их правах, обязанностях, назначается первое правление, а также виды деятельности, которые может осуществлять предприятие. При оформлении не нужны дополнительные разрешительные документы или справки (прописка, ВНЖ или иное). Смотрите, чтобы учредителями Sp zoo было минимум 2-ое граждан или другое юридическое лицо, в противном случае существует возможность попасть под оплату фондов труда.
Следующим шагом является подписание договора на юридический адрес, подача заявки и устава в Судебный реестр - КРС, который в свою очередь сам оформляет необходимые документы в статистическом управлении и налоговой инспекции. Открытие счета в банке на основании доверенности, удобно пользоваться удаленным доступом клиент-банк. В конце, целесообразно заключить договор с аудиторской компанией на бухгалтерские услуги. Подача уведомления в налоговую с информацией о дате начала ведения деятельности. После этого Вы можете выставлять счет фактуры подтверждающие продажи и принимать счет фактуры подтверждающие затраты.
Эти все действия Вы можете сделать сами, это может занять у Вас дольше времени, так как Вы не знаете некоторых нюансов.
Особенности ведения бизнеса
Руководство компании
Все решения в компании принимает правление - это эквивалент ген директора в Украине. 1 Правление это или несколько человек которые отвечают за компанию, они могут делегировать полномочия другим сотрудникам компании. Члены правление получают на основание выписки из КРС визу в Польшу (не нужно приглашения). Граждане Украины могут приступать к работе как члены правления без никакого дополнительного разрешения. Вознаграждение за работу получают Украинцы, которые получили заранее разрешение на работу.
Ведение бухгалтерии
Главный бухгалтер или аудиторская компания регистрирует все бухгалтерские документы, которые в основном составляют счет фактуры (накладные встречаются только при выдаче товаров, и то очень редко) регистрируют банковские выписки, сдают месячные отчеты в налоговую, регистрируют сотрудников, насчитывают з \ п, отпуска, больничные. В Польше нет актов выполненных робот. Счет фактуры не нужно подписывать (налоговики знают, как проверить подлинность документов) и не нужно ставить печать. Хотя некоторые контрагенты работают по старинке и требуют подписать и поставить печать. Споры в этом плане могут испортить коммерческие отношения. Переход средств с банковского счета в кассу и наоборот не ограничивается, только потом, в неопределенном будущем, Вы должны будете предоставить на эти движения документы.
Большинство компаний малого и среднего бизнеса использует внешние бухгалтерские услуги и не держат собственного бухгалтера. Все аудиторские конторы должны иметь сотрудника, который держит лицензию Министерства Финансов на ведение услуг бухгалтерии. Нужно проверить, застрахована ли аудиторская компания от рисков, связанных с ведением своих услуг.
Бухгалтерская служба строго соблюдает закон и не склонна на изобретения. Все решения и последствия берет на себя правление. Бухгалтера не делают платежей.
НДС и ННП
В Польше существует несколько ставок НДС. Самая распространенная 23%. Большинство компаний рассчитывается безналично, банковскими платежами. Компании следят за НДС по продажам и затратам. В результате НДС нагрузка, которая в принципе составляет 23% в практике ниже. Тоже самое происходит с ННП который составляет 19% в практике это меньше. Налоговые органы возвращают НДС по запросу в течение 28 дней (или 90 дней, если нет выручки). В своей долгой практике мы не слышали, чтобы налоговики отказали вернуть НДС. Возврат авансов по ННП происходит в следующим году.
Фонд заработного труда
Минимальная з \ п 2000 PLN, а минимальная почасовая ставка 12 PLN \ час. Нагрузка на з \ п в виде фондов составят около 40% от з \ п. Есть возможности уменьшить нагрузку.
Нагрузка состоит из нескольких частей, которые оплачивает работодатель и сотрудник. Основные статьи следующие:
• 51 ZUS (Bảo hiểm xã hội, Фонд Социального Страхования)
• Bảo hiểm 52 xã hội (bảo hiểm y tế, Фонд Медицинского Страхования)
• ZUS 53 (Quỹ Lao động Фонд труда)
• T 4 (налог на з \ п)
Вы можете зарегистрировать себя как сотрудника до начала уплаты налогов.

KP Rồng Index

# Công ty Ngành CP đang lưu hành Lộc. FX Giá bán vốn hóa thị trường Cân nặng phao miễn phí phao miễn phí
Trọng lượng (%)
Địa phương ($) (M địa phương) ($ M) (%) ($ M)
1 Astarta Tổ chức AST PW Thực phẩm & Nông nghiệp (Đường) 25,000,000 PLN 447.1 17.18 1,630 429.5 7.43% 36.21% 155.5 7.96%
2 Centrenergo CEEN Tiện ích (điện thế hệ) 369,407,108 UAH 10.74 0.41 3,967 152.5 2.64% 21.70% 33.08 1.69%
3 DUPD DUPD LN Xây dựng & Bất động sản (Phát triển) 109,361,515 GBP 4.53 0.17 15.04 19.05 0.33% 53.10% 10.11 0.52%
4 Ferrexpo FXPO LN Kim loại & Khoáng sản (quặng sắt) 588,624,142 GBP 61.34 2.36 1,095 1,388 24.01% 25.90% 359.4 18.38%
5 Công ty Sữa công nghiệp IMC PM Thực phẩm & Nông nghiệp (trồng trọt) 31,300,000 PLN 74.40 2.86 339.6 89.49 1.55% 26.74% 23.93 1.22%
6 JKX Oil & Gas JKX LN Oil & Gas 171,723,145 GBP 6.67 0.26 34.77 44.05 0.76% 22.35% 9.84 0.50%
7 kernel Tổ chức Ker PW Thực phẩm & Nông nghiệp (dầu hướng dương) 80,701,230 PLN 459.4 17.66 5,407 1,425 24.65% 61.16% 871.5 44.58%
8 MHP MHPC LI Thực phẩm & Nông nghiệp (gia cầm) 106,781,794 đô la Mỹ 255.0 9.80 1,046 1,046 18.10% 36.60% 383.0 19.59%
9 Motor Sich MSICH Sản xuất (Động cơ máy bay) 2,077,990 UAH 2,502 96.16 5,199 199.8 3.46% 19.06% 38.08 1.95%
10 Ovostar Liên minh OVO PW Thực phẩm & Nông nghiệp (Trứng) 6,000,000 PLN 816.0 31.36 714.0 188.2 3.26% 29.76% 56.00 2.86%
11 Ngân hàng Raiffeisen Aval bavla Tài chính (Ngân hàng) 61,495,162,580 UAH 0.23 0.009 14,095 541.7 9.37% 1.70% 9.21 0.47%
12 Ukrnafta UNAF Oil & Gas 54,228,510 UAH 123.4 4.74 6,690 257.1 4.45% 2.00% 5.14 0.26%
  Tổng số hay trung bình             5,780 100% 33.82% 1,955 100%

CookiesAccept

LƯU Ý! Trang web này sử dụng cookie và các công nghệ tương tự.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm? Read more ...

hiểu

Là một phần của trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn với các dịch vụ ở mức cao nhất, trong đó có một cách phù hợp với nhu cầu cá nhân. Sử dụng các trang web mà không thay đổi các thiết lập cho cookie là họ sẽ được đưa vào thiết bị đầu cuối của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi tại bất kỳ cài đặt thời gian cho các tập tin cookie.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!