Adres siedziby spółki i konsekwencje braku odbioru pism

Szereg firm w toku rozwoju swojej działalności zmienia adresy prowadzenia działalności i nie informuje organy podatkowe o tym fakcie. Pomimo, ze najważniejszą sprawa jest prowadzenie biznesu tak aby opłacić wszystkie koszty i jeszcze wypracować zysk. Jednakże kierownictwo firmy nie jest zwolnione z kontroli spraw administracyjnych. Tym bardziej że to są  proste sprawy. Z reguły  sprawy te są delegowane  księgowości lub sekretariatowi. W praktyce kierownictwo firmy czasami zapomina poinformować księgowych, i urząd skarbowy, że zmieniono adres.
Ostatnio obserwujemy, że urzędy skarbowe skrupulatnie sprawdzają prawidłowość przestrzegania zgłoszonego adresu siedziby firmy. Jeśli firma miesiącami nie odpowiada na pisma skarbówki, to urząd skarbowy wykreśla firmę z rejestru VAT. Szczególnie dotyczy to firm zagranicznych. W takim przypadku zgodnie z ustawa o VAT art. 96 ust 9 pkt 2 i 3 ( brak kontaktu z firmą) urząd skarbowy ma prawo  wykreślić firmę z rejestru płatników VAT. Wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty i pojawiają koszty. Przedsiębiorcy nie dopuszczajcie do takich prostych błędów.
W założeniu ustawodawców szczegółowe kontrole mają sprzyjać nadzorowi nad nowo otwieranymi firmami,
sprawdzaniu prawidłowosci danych istniejących firm. Prawidłowości adresów prowadzenie księgowości dla firm.×

Zamówić rozmowę