Aktywnośc inwestorów w sierpniu 2017 na WGPW – 10 rocznica NewConnect

W sierpniu Alternatywny System Obrotu NewConnect GPW świętował swoje 10 urodziny! W tym okresie byliśmy świadkami zysków i strat, radości i rozczarowań. W tym kontekście chcielibyśmy zrobić krótkie podsumowanie tego, co się działo w ciągu ostatnich 10 lat:
1. Za pomocą sprzedaży akcji na NewConnect emitenci pozyskali ponad 4,5 mld zł;
2. Wypłacono ponad 500 milionów złotych dywidend;
3. Zadebiutowało 565 spółek
4. 59 firm przeniosły się z NewConnect na GPW;
5. Akcje 107 spółek zostały usunięte z obrotu;
6. 21 spółek z NewConnect zbankrutowało.
Podsumowanie rozwoju rynku NewConnect przedstawione jest na samym końcu raportu.×

Zamówić rozmowę