Aktywność inwestorów na WGPW w styczniu 2018

Pierwszy miesiąc 2018 roku nie był bogaty w debiuty, na rynku regulowanym WGPW nikt nie zadebiutował, a na NewConnect był tylko jeden debiut.
W styczniu wykluczono z obrotu spółkę BIOMAX S.A., z powodu nie przestrzegania Regulaminu ASO NewConnect. Przyczyną wykluczenia były liczne naruszenia, a mianowicie: nie przekazywanie w czasie raportów kwartalnych / rocznych, nieprzestrzeganie wymogów NewConnect, błędy w sprawozdaniach finansowych – zdyskwalifikowały spółkę do dalszego przebywania na NewConnect. Zarząd NewConnect nie przyjął odwołanie.
Większość indeksów w styczniu 2017 odnotowało wzrosty.×

Zamówić rozmowę