Aktywność inwestorów w kwietniu 2016

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w kwietniu 2016 roku wartość 13,2 mld zł, czyli o 20,8% mniej niż rok wcześniej. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w kwietniu 2016 r. 626,9 mln zł, natomiast ma rynku NewConnect – 4,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec kwietnia 2016 r. 71,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 18,2% w porównaniu do kwietnia 2015 r., do poziomu 213,2 mln zł. W kwietniu NC Index znajdował spadek, podobnie jak inne prezentowane indeksy. Kolejny już raz wzrostem może pochwalić się indeks WIG –Ukraine 9.16%.
W kwietniu na rynku regulowanym odnotowano 2 debiuty ana NewConnect nie zadebiutowała żadna spółka
W dn 03.07.2016 wejdą w życie nowe regulacje WE (UE 596/2014, Market Abuse Directive) zmieniające obowiązki informacyjne. Szczegóły w podsumowaniu.×

Zamówić rozmowę