Aktywność inwestorów w maju 2016

Od 3 07 2016 na GPW obowiazywać będą nowe regulacje AMR ( market abuse regulation). Dla emitentów będą to  dodatkowe obowiązki. Regulacje te są nowością dla spółek z NewConnect, zobaczymy jak sobie poradzą.
Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w maju 2016 roku wartość 12,5 mld PLN, czyli o 27,4% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w

maju 2016 roku wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o 13,0 % rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w maju 2016 roku 624,6 mln PLN, natomiast na rynku NewConnect – 4,4 mln PLN. Powyższe potwierdza ograniczające się zainteresowania inwestorów akcjami na GPW.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec maja 2016 roku 74,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 10,5% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 37,7% w porównaniu do maja 2015 roku, do poziomu 223,1 mln PLN.  Z kolei rynek obligacji utrzymuje swoja aktywność.×

Zamówić rozmowę