Białorusini mogą wjeżdżać do Polski na visach turystycznych

Z dniem 17 września 2020 Białorusini mogą wjeżdżać do Polski na podstawie wiz wydanych zarówno w celach turystycznych, jak i w celu udziału w programie przeznaczonym dla przedsiębiorców Poland Business Harbour. Program ma ułatwić białoruskim freelancerom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Polski.

Zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi osoby przyjeżdżające do Polski z Białorusi kierowane są na kwarantannę we wskazanym przez siebie miejscu lub w przeznaczonych do tego ośrodkach.

Czasowe ograniczenia w przekraczaniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej obowiązują w związku z pandemią Covid-19 już od marca 2020. Osobami, które mogą wjechać na teren Polski zza zewnętrznej granicy Unii, są m.in. uczniowie i studenci uczący się w Polsce oraz pracujący tu cudzoziemcy.

Białorusini mogą wjeżdżać do Polski na visach turystycznych


×

Zamówić rozmowę