Cenę akcji X Trade Brokers ustalono na 11,50 zł

W komunikacje sSpółki podano iż w ofercie X-Trade Brokers DM zostanie zaoferowanych łącznie 16 433 709 akcji , w tym:  1 644 000 akcji dla inwestorów indywidualnych, a 14 789 709 dla inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena akcji oferowanych w obu transzach jest jednakowa i wynosi 11,5 zł, podała spółka.

Dalej w komunikacie Spółki „Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych zostały ustalone w tej samej wysokości, wynoszącej 11,5 zł za 1 akcję oferowaną” Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została wcześniej ustalona na 13 zł za akcje. Oferta publiczna miała objąć nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers DM, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group.
Na około 6 05 2016 planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.×

Zamówić rozmowę