Cennik usług księgowych

Poniżej znajduje się aktualny cennik usług księgowych Progress Holding Sp z o. o.

Koszt obsługi księgowej, zazwyczaj, stanowi niedużą część wszystkich ponoszonych wydatków, jest tym mniejszy czym większa jest sprzedaż firmy. Cennik usług księgowych wygląda inaczej w zależności od formy prowadzonej dokumentacji: czy będzie to ryczałt, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość.

Ceny księgowości są w oczywisty sposób zależne od ilości generowanych dokumentów kosztowych i sprzedażowych, ale na cennik usług księgowych wpłyną także między innymi: czas, w jakim księgowi obrabiają dokumentację, zakres usług dodatkowych (np. doradztwa podatkowego lub obsługi kadrowo-płacowej). Wybierając biuro księgowe, należy patrzeć nie na same ceny, ale na zakres usług, jaki oferuje biuro, a jakie faktycznie są użyteczne w konkretnym przypadku.

Pod tym względem każda firma jest nieco inna. Warto jednak pamiętać, że jeżeli ceny usług księgowych są niskie to jest to bardzo podejrzane i nasuwa się wątpliwość dotyczą jakości usług księgowych: nie każdy księgowy ma wiedzę i doświadczenie potrzebne, by prawidłowo wypełnić choćby dokumenty specyficzne dla konkretnej branży. Z tych samych powodów większość cen podanych w cennikach to jedynie orientacyjne lub przeciętne wartości, które zostaną uszczegółowione w drodze indywidualnych uzgodnień.

Uwaga! W ramach stałej obsługi wybrane usługi są tańsze.

No TYTUŁ CENA NETTO PLN
usługi księgowe i towarzyszące
1 Prowadzenie ksiąg handlowych lub księgi przychodów i rozchodów do 20 operacji
599
2 Księgowanie każdej dodatkowej operacji 8
3 Obsługa pracownika w zakresie płac 50
4 Korekt deklaracji VAT, CIT 250
5 Przygotowanie NIP 8, zaświadczenia niezalegania w podatkach US lub ZUS i CFR1 dla firm
250
6 Przygotowanie NIP 8, zaświadczenia niezalegania w podatkach US lub ZUS i CFR1 dla osób fizycznych
400
7 Adres do korespondencji, adres siedziby Od 90
8 Przygotowanie stanowiska pracy do obsługi firmy (usługa obowiązkowa jednorazowa – płatna raz na początku umowy) 200
9 Zmiany w KRS (do 2 zmian/powyżej 2 zmian)
1000/2000***
10 Przygotowanie dokumentacji do zwrotu przy rozwiązaniu umowy 300
11 Sporządzenie zeznania (np. PIT) rocznego za pracownika 200
12 Uzyskanie PESEL lub ePUAP 500
13 Uzyskanie numeru EORI
450
14 Przygotowanie deklaracji podatkowej PIT
250
15 Inne – 1 godzina pracy księgowego 200
16 Inne – 1 godzina pracy managera 250
No TYTUŁ CENA NETTO PLN
Zezwolenie na pracę w Polsce
1 Zezwolenia na pracę (Oświadczania)  (dla obywateli: Armenii, Gruzji, Mołdowy, Rosji, Białorusi, Ukrainy )
400
2 Zaświadczenie A1 dla cudzoziemców
600
3 Zezwolenia na pracę typu A (dla stałych klientów Progress Holding)
od 950
4 Zezwolenia na pracę typu A (dla obywateli pozostałych państw)
od 1400
No TYTUŁ CENA NETTO PLN
OTWIERANIE FIRMY W POLSCE I INNYCH KRAJACH
1 Otwarcie spółki z o o w Polsce z wykorzystanie podpisu elektronicznego dla rezydentów ( dla nierezydentów 799 euro)* 3754
2 Otwarcie spółki z o o w Polsce w 24H z wykorzystanie podpisu elektronicznego dla nierezydentów(1200 euro)**
5470
3 Otwarcie firmy na Ukrainie lub w innym kraju Do uzgodnienia
4 Otwarcie rachunku bankowego w Polsce dla firm
2000
5 Osobiste asystowanie przy otwarciu rachunku w banku
godzinowa
6 Zawieszenie działalności spółki
od 600
7 Likwidacja/zamknięcie spółki
od 5000

*Cena dotyczy rejestracji z dwoma udziałowcami. Powyżej dwóch płatne dodatkowo. Cena obowiązuje od 1.08.2022

**24H od momentu dokonania wpłaty. Cena zawiera: otrzymanie numeru PESEL, zrobienie podpisu elektronicznego, przygotowanie oraz złożenie dokumentów do KRS. Udziałowiec/-cy muszą znajdować się na terytorium RP.

 

Inne usługi
1 Przygotowanie prezentacji i oferty sprzedażowej Od 2000
2 Organizacja spotkań z kontrahentami , min. 3 Od 3000
3 Pozyskanie finansowania w banku 1200  + prowizja 
4 Koszty pocztowe Refundacja ponoszonych kosztów
5 Inne pisma Od 200
6 Porady finansowe Do uzgodnienia
7 Inne usługi z zakresu zarządzania firmą Do uzgodnienia
8 Sprawdzenie wiarygodności firmy 400
9 Rejestracja beneficjenta rzeczywistego na stronie Ministerstwa Finansów 400
10 Uzyskanie niemieckiej wizy Vander Elst (+ opłata konsularna 75 euro) 700
11 Przygotowanie wizytówki w Google 500
Licencje
1 Licencja Agencji Zatrudnienia i wpis na listę KRAZ – pośrednictwo pracy i/lub doradztwo personalne lub poradnictwo zawodowe praca tymczasowa (jeśli wniosek dotyczy obu licencji to cena wynosi 800 PLN)
500
2 Licencja wspólnotowa międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) 1000

Poniżej w załączniku znajduje się aktualny cennik usług księgowych spółki Progress Holding Sp z o. o.

Cennik usług Progress Holding 2019

Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Zezwolenie na pracę w Polsce
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Usługi księgowe
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę