Certyfikat rezydenta podatkowego w Polsce

Rezydent podatkowy danego kraju to osoba fizyczna, która płaci podatki od swoich dochodów do budżetu tego państwa. W konsekwencji, rezydent podatkowy w Polsce płaci podatki w Polsce.

Aby zostać uznanym za rezydenta podatkowego w Polsce, musi być spełniony jeden z następujących warunków:

  1. W Polsce konieczne jest posiadanie udokumentowanego adresu działalności lub zamieszkania. Na przykład, aby prowadzić działalność gospodarczą w kraju, trzeba mieć źródło dochodu – pracę, posiadać nieruchomości, inwestycje lub mieć bliskich członków rodziny mieszkających w Polsce.
  2. Pobyt na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w roku (pobyt może być nieprzerwany lub może trwać kilka wizyt). W przypadku przebywania na terytorium Polski krócej niż ten okres, kryteria nie mają zastosowania.

Osoby spełniające te warunki będą uważane za rezydentów podatkowych Polski. Muszą otrzymać od pracodawcy formularz PIT-11 z dochodami z poprzedniego roku.

 

Certyfikat rezydenta podatkowego

Zaświadczenie o rezydencji podatkowej (CFR1) to zaświadczenie, które oficjalnie potwierdza istnienie powiązania podatkowego między obywatelem – indywidualnym przedsiębiorcą – osobą prawną a państwem.

Aby uzyskać to zaświadczenie, należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym w miejscu rejestracji.

Po złożeniu wniosku na formularzu CFR-1 i uiszczeniu opłaty za certyfikat w wysokości 17 zł, po 7 dniach roboczych otrzymasz zaświadczenie o rezydencie podatkowym w Polsce. Niniejszy certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.

Formularz CFR-1 można uzyskać w urzędzie skarbowym lub pobrać i wydrukować na stronie internetowej urzędu skarbowego.

Formularz ten zawiera wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne, takie jak miejsce zamieszkania itp., a także informacje o tym, gdzie zamierzasz go złożyć.

Po otrzymaniu zaświadczenia oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię należy przekazać pracodawcy.

WAŻNE! Aby uzyskać ten certyfikat musisz posiadać PESEL lub NIP.

 

Do czego służy certyfikat rezydenta podatkowego?

Zaświadczenie to jest niezbędne przede wszystkim, aby uniknąć płacenia podwójnego opodatkowania (w swoim kraju oraz w kraju zamieszkania, w tym przypadku w Polsce).

Jeżeli podatnik jest uznawany za rezydenta podatkowego innego państwa (po spełnieniu niezbędnych kryteriów przewidzianych w krajowych przepisach podatkowych tego państwa) i jednocześnie jest uznawany za rezydenta podatkowego w Polsce, to zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega podwójnemu opodatkowaniu. W przypadku skorzystania z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – NTC (pod warunkiem, że umowa ta jest podpisana pomiędzy Polską a jej krajem) będzie można skorzystać z przewidzianych w tym przypadku korzyści. Taka osoba będzie płacić podatki w kraju, z którym ma silniejsze powiązania gospodarcze, czyli w którym znajduje się centrum jej żywotnych interesów. Jeśli nie będzie można tego ustalić, kraje będą musiały rozwiązać ten problem za obopólną zgodą.

 

Terminy składania deklaracji dla rezydentów podatkowych w Polsce

Koniec roku podatkowego w Polsce to 31 grudnia. Rezydenci podatkowi w Polsce muszą zgłosić swoje dochody za miniony rok podatkowy do 30 kwietnia. W Polsce obowiązuje system miesięcznych płatności podatku. W związku z tym polski system podatkowy wymaga 11 miesięcznych zaliczek na podatek. Zaliczka za miesiąc grudzień jest wypłacana po złożeniu zeznania rocznego. W trakcie roku podatkowego składanie zeznania nie jest wymagane, ważne jest, aby mieć czas na jego złożenie do 30 kwietnia następnego roku.

Jeżeli osoby fizyczne pracują w Polsce jako pracownicy firmy zagranicznej, pracodawca zagraniczny nie ma obowiązku odprowadzania podatków. Pracownicy muszą sami wpłacać zaliczki na podatek w wyznaczonych terminach, tj. do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód.

Jeżeli nierezydenci pracują na podstawie umowy o pracę z polską firmą i wykonują pracę w Polsce, pracodawca (podatnik) pobiera podatek według stawki progresywnej od 17% do 32%, w zależności od wysokości dochodu. Podatek potrącony przez pracodawcę należy wpłacić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został potrącony. Rezydenci są zobowiązani do zadeklarowania swoich światowych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym, z zastrzeżeniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tak więc wszyscy obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce muszą porównać kryteria rezydencji podatkowej, a w przypadku, gdy mają status „rezydenta podatkowego”, konieczne jest zgłoszenie swoich dochodów do 30 kwietnia danego roku po roku sprawozdawczym.

WAŻNE! W przypadku nieujawnienia lub zatajenia dochodów, dochód, który zostanie określony przez polski organ podatkowy, może zostać obciążony karami w wysokości 75% całkowitej kwoty.

W razie pytań prosimy o kontakt office@progressholding.pl

Certyfikat rezydenta podatkowego w Polsce


×

Zamówić rozmowę