Cło i VAT na wyroby medyczne czasowo zniesione

Z początkiem kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła wniosek państw członkowskich mający na celu zniesienie podatku VAT oraz ceł na sprowadzane spoza Unii wybrane produkty medyczne oraz ochronne.  Bezcłowe sprowadzanie tych produktów obowiązuje przez okres pół roku z datą wsteczną od 30 stycznia do 31 lipca 2020. Zniesienie cła spowoduje, że artykuły staną się lepiej osiągalne i bardziej przystępne dla potencjalnego nabywcy. Ich cena może spaść nawet o 30%. Komisja Europejska udostępniła pełną listę wyrobów objętych ulgą. Więcej informacji o samym zniesieniu opłat tutaj.

Biorąc pod uwagę prawo obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest wprowadzenie ulg podatkowych i celnych w celu udzielenia pomocy ofiarom różne typu klęsk i katastrof. Ulga tego typu została wprowadzona w obliczu pandemii koronawirusa wobec importu prowadzonego przez „organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne”. Ulgę można było otrzymać za zgodą Komisji na specjalny wniosek państw członkowskich o nią się ubiegających. Wszystkie kraje Unii Europejskiej wraz z Wielką Brytanią złożyły takowe wnioski do 20 marca i otrzymały rzeczone ulgi. Zwolnienie nie dotyczy niestety importu dokonywanego przez przedsiębiorstwa prywatne.

Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie zwalnia z odpraw celnych na granicach, gdzie sprawdzane są certyfikaty na przewożone medykamenty, o których również nie można zapomnieć.

Cło i VAT na wyroby medyczne czasowo zniesione


×

Zamówić rozmowę