Czym jest PIT-11 w Polsce – rachunek zysków i strat za dany rok

Na początku każdego roku pracodawcy w Polsce muszą przesłać swoim pracownikom dokument PIT-11 – rachunek zysków i strat za ubiegły rok.

Osoby mieszkające i uzyskujące dochody w Polsce mają zobowiązania podatkowe, a to z kolei zobowiązuje je do płacenia podatku od kwoty wszystkich uzyskanych dochodów. Przez cały rok pracodawca sam dokonuje przelewów z wynagrodzenia pracownika do polskiej służby podatkowej, kasy chorych i funduszy socjalnych. Odliczenia te są podatkami i stanowią różnicę między wynagrodzeniem brutto i netto. Odliczenia te stanowią zaliczki. Nie są obliczane z dokładnością do grosza, więc może wystąpić niedopłata lub nadpłata podatków. Pracodawca jest więc zobowiązany do przekazania Tobie i urzędowi skarbowemu wypełnionego dokumentu PIT-11. Termin składania PIT-11 to ostatni dzień lutego, jeśli pracodawca przekazuje do urzędu skarbowego kalkulację PIT 11 w formie elektronicznej lub w ostatni dzień stycznia, jeśli pracodawca przekazuje do urzędu skarbowego PIT -11 w formie papierowej.

pit-11 progress holdingNa podstawie tego oświadczenia (PIT-11) pracownik musi z koli złożyć w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o dochodach w formie PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. Wszelkie dochody, wydatki, składki i zaliczki należy przenieść z deklaracji PIT-11 do odpowiednich kolumn formularzy PIT-36 i PIT-37.

Jeśli otrzymałeś PIT-11 z kilku źródeł, to kwoty z tych samych pól w wielu PITach muszą zostać dodane i suma jest przenoszona do odpowiedniego pola w rocznym PIT.

WAŻNE! Jeżeli nie otrzymałeś PIT-11, musisz najpierw wystąpić o ten formularz do pracodawcy, księgowego, a jeśli to nie pomoże, masz prawo zawiadomić urząd skarbowy o naruszeniu przez pracodawcę jego obowiązków, oraz może zostać na niego nałożona grzywna. Brak PIT-11 nie zwalnia pracownika z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37.

Progress Holding świadczy usługi księgowe dla firmy wypełniając PIT-11, PIT-36 lub PIT-37, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zamówić usługę, napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę