Deficyt 2,9% PKB w 2017

Deficyt budżetowy sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 2,9% PKB w 2017 r. i 2,5% PKB w 2018 r. wobec 2,4% PKB odnotowanych w ub.r., wynika z projektu  Ministerstwo Finansów.
Prognozuje sie dług w relacji do PKB w 2017 r do 55,3% . Przypominamy, że rzad ustalił limit na poziomie 60%.
Później oczekiwany jest spadek – do 54,8% PKB w 2018 r. Innymi słowy gospodarka ma się dobrze.
Poziom deficutu wpłynie na kurs złotego jak i koszt finansowania długu.×

Zamówić rozmowę