Delegacje krajowe – rozliczenia 2023

Delegacje krajowe – rozliczenia 2023

Od 01.01.2023 wprowadzono nowe kwoty diet. Nowa stawka delegacji krajowej  wynosi 45 PLN za dobę w krajowej podróży służbowej.

Kto może korzystać z delegacji krajowej?

Z delegacji krajowej mogą korzystać wszyscy pracownicy danej firmy. Zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników.

Stawki diet delegacji i ryczałtów za nocleg obowiązujące od 01.01.2023

  • Dieta – 45 PLN za dobę
  • Stawka ryczałt za nocleg – 67,50 PLN
  • Ryczałt za dojazdy – 9 PLN

Przy wypełnianiu dokumentu delegacji niezbędne jest określenie miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

Jak obliczyć należność z tytułu diety

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  1. a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  2. b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  1. a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  2. b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kiedy dieta nie przysługuje

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 Ustawy

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety;

2) obiad – 50% diety;

3) kolacja – 25% diety.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Jeśli Państwo chcecie się więcej dowiedzieć, lub uzyskać wzory delegacji krajowej  prosimy o kontakt pod office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę