Do 30.06.2019 należy złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Przypominamy wszystkim kierującym spółkami, że do 30.06.2019 należy przygotować  sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i złożyć je w ciągu 2 tygodni do  KRS. Sprawa przygotowania wspomnianego sprawozdania nie jest niczym nowym, natomiast w tym roku należy je przesłać w formie elektronicznej. Może to być szczególnie skomplikowane dla  cudzoziemców w zarządach spółek, ponieważ cudzoziemiec musi posiadać elektroniczny podpis ePUAP lub podpis kwalifikowany. Uzyskanie ePUAP nie jest trudne, ale wymaga posiadania wcześniej numeru PESEL, którego cudzoziemcy mogą nie posiadać.

Jak uzyskać PESEL i ePUAP?

Numer PESEL (polski numer identyfikacyjny dla osób fizycznych) można uzyskać na niżej wymienione sposoby:

a) przy zameldowaniu na okres dłuższy niż 30 dni numer PESEL jest przydzielany obcokrajowcowi automatycznie.

b) jeśli uzyskanie pozwolenia na pobyt w Polsce jest niemożliwe, aby otrzymać numer PESEL, należy złożyć wniosek o jego uzyskanie w Urzędzie Gminy. Proces trwa 2 tygodnie.

Rejestracja w systemie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Publicznych) pozwala na rozwiązywanie wielu problemów kwestii z zakresu niezbędnych formalności za pośrednictwem internetu, na przykład: otwarcie nowej firmy, kwestie związane z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego, ZUSem itd.. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej pz.gov.pl/pz/register.

W razie pytań i chęci uzyskania szczegółów, zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.×

Zamówić rozmowę