Dotacje i dofinansowania dla działalności gospodarczej w Polsce w 2019 r.

Skąd wziąć dofinansowanie?

Pod koniec 2018 r. pojawiły się zapowiedzi planowanych dotacji na cel działalności gospodarczej zachęcając przedsiębiorców do korzystania z tegoż dobrodziejstwa. Należy w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie z jakich środków pochodzić będą dotacje oraz kto faktycznie się zajmuje ich udzielaniem.

Środki na rozpoczęcie, a także rozwój działalności gospodarczej w 2019 r. można uzyskać pośrednio z dotacji unijnych za pomocą programów krajowych, które opierają się na funduszach pochodzących z Unii Europejskiej(głównie są to programy regionalne dla poszczególnych województw),spośród których to programów przybliżymy pokrótce kilka:

·        Inteligentny Rozwój – program, z którego mogą korzystać w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także i start-upy. Projekty podlegające dofinansowaniu mają przyczyniać się do rozwoju działalności gospodarczej poprzez inwestycje, wdrożenie innowacyjnych produktów, czy też współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi;

·        Polska Wschodnia – z tego programu mogą korzystać również mali i średni przedsiębiorcy oraz start-upy. Umożliwia on pomoc przedsiębiorcom działającym lub też pragnącym działać we wschodniej części Polski (program obejmuje województwa: lubuskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). Dzięki temu programowi, możliwe będą dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także jej rozwój;

·        konkurs Polski Produkt Przyszłości – jest to program organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) także dla przedsiębiorców działających na terenie Polski, którzy mogą zgłosić innowacyjny produkt (wyrób lub też technologię) doprowadzony najmniej do etapu prac wdrożeniowych lub wdrożony do produkcji na okres maksymalnie 24 miesięcy przed złożeniem konkursowego wniosku.

Istnieje także konkurs Poland Prize stworzony przez PARP, do którego przystąpić mogą także zagraniczne start-upy, które chciałby prowadzić swoją działalność w Polsce. Warto wiedzieć, że rejestracja działalności w Polsce nie jest wymogiem przystąpienia do konkursu. Obejmuje on usługi doradcze, prawne, księgowe, rozwój produktu, w tym wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w jego realizację.

Dodatkowym wsparciem, które może okazać się przydatne, jest tzw. soft landing, czyli dedykowana ścieżka wizowa (pomocne zwłaszcza dla start-upów ze Słowacji, Białorusi, czy Ukrainy), pomoc opiekuna w sprawach między innymi bankowych i urzędowych. Program oferuje także mentoring i networking, specjalistyczne doradztwo technologiczne oraz post-akcelerację.

Istnieją także programy takie jak „Bony na innowacje MŚP”, Platforma Startowa, czy też tzw. „wzór na konkurencję”. Warto zapoznać się z szeregiem programów, by znaleźć taki, który będzie nam najbardziej odpowiadał i pozwoli naszemu przedsiębiorstwu sprawnie się rozwinąć.

Co między innymi można zrobić dzięki pozyskanym środkom?

Dotacje dla przedsiębiorców pozwolą nie tylko na rozwinięcie działalności gospodarczej, ale także na jej rozpoczęcie.

Dofinansowanie działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców może pozwolić na zakup od danej jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub też znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub po prostu nowego projektu wzorniczego (pozwala na to program tzw. „bony na innowacje MŚP” prowadzony w formie konkursu, do którego można przystąpić od 20 marca 2019 r., a termin składania wniosków upływa 28 listopada 2019 r.). Dzięki konkursowi „bony na innowacje MŚP”, a mowa tu teraz o drugim jego etapie, przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową, a także zakup patentów i licencji, a co za tym idzie zdecydowanie rozwinąć przedsiębiorstwo.

Nowe firmy mogą otrzymać olbrzymią pomoc poprzez otrzymane pakiety usług obejmujące pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych kreowanego przedsięwzięcia, specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu, a także szeroko pojęty mentoring i wspomnianą wcześniej obsługę podatkową, księgową oraz prawną. Dotacje na rozpoczęcie działalności niosą korzyści start-upom, gdyż za ich pomocą mogą one stanąć w szeregu wraz z innymi przedsiębiorstwami i spróbować osiągnąć założone cele.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości pozwala firmom poprzez nagrodę finansową na udział w seminariach, kongresach i konferencjach, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, doradztwo przy wdrożeniu innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej lub też na uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych.

Więcej pod tym linkiem: https://4biz2.biz/pl/article/view/75/dotacje-i-dofinansowania-dla-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-w-2019-r

 ×

Zamówić rozmowę