Dużo miejsc pracy w Polsce

W kwietniu 2017 bezrobocie spadło do 7,7%, (spadek o 0,4% w stosunku do 03 2017) co stanowi najniższy wskaźnik od wielu lat, podał GUS. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia br. wyniosła 1 252,7 tys. wobec 1 324,2 tys. miesiąc wcześniej. W ustawie budżetowej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r.
wyniesie nie więcej niż 8 proc. Takie wskaźniki potwierdza duży popyt na pracowników. Dużo jest ogłoszeń zatrudnię pracowników. Na tym tle nie dziwi przyjazd
znacznej ilości pracowników z Ukrainy. Polska może się stać istotnym rynkiem pracy dla Ukraińców. Niektóre sektory gospodarki
ogłaszają się ,, praca dla Ukraińców. W następnej informacji napiszemy jakie sektory i fabryki najchętniej zatrudniają.×

Zamówić rozmowę