Działalność gospodarcza w Polsce

Warunki rejestracji działalności gospodarczej w Polsce

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest zgłoszenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednakże działalność gospodarcza jest możliwa tylko dla obywateli polskich, UE  i cudzoziemców posiadających kartę stałego pobytu, zatem działalności gospodarczej jest zdominowana przez obywateli polskich. Najpopularniejszą formą działalności wśród obcokrajowców jest Spółka z o. o. Wszystko o rejestracji Spółki z o. o. znajdziesz TU

Działalność gospodarcza w Polsce

Progress Holding - działalność

Musisz posiadać:

 1. PESEL – numer identyfikacyjny osoby fizycznej,
 2. NIP – numer podatkowy
 3. Rejestracja w ZUS – musisz dokonać zgłoszenia do ZUS w formie ZUA

Działalność gospodarcza musi być  zarejestrowana. Rejestracja przebiega  zdalnie w formie elektronicznej lub można osobiście złożyć wniosek o rejestracje w urzędzie – jednostce samorządu terytorialnego.

Instrukcja  rejestracji działalności gospodarczej  (DG) w formie elektronicznej

 1. Zaloguj się na stronie CEIDG. Wniosek jest dostępny na ceidg.gov.pl. Po zalogowaniu na konto, wybierz „Załóż działalność gospodarczą”.
 2. Wypełnij wniosek CEIDG-1. We wniosku należy określić dane osobowe, zakres prac prowadzonych w ramach DG. Akceptacja wniosku następuje automatycznie, konieczny jest podpis elektroniczny lub profil ePUAP.
 3. Załóż bezpłatny Profil Zaufany – ePUAP. Szczegóły dotyczące ePUAP znajdziesz na stronie https://progressholding.pl/zakladanie-firm-w-polsce/#
 4. Podpisz wniosek i wyślij do urzędu
 1. opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – 17% do kwoty 85 528 zł, , powyżej tej kwoty podatek PIT wynosi 32%
 2. podatek liniowy – dochód jest opodatkowany stałą stawką 19%
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli kwoty 250 000 euro z tytułu osiąganych przychodów
 4. karta podatkowa – jest stosowany wobec określonych działalności. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników i warunkami danej miejscowości.

Napisz do nas office@progressholding.pl i dowiedz się więcej.

×

Zamówić rozmowę