E-KRS od 1 marca

Wraz z dniem 1 marca 2020 KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) będzie systemem już w całości obsługiwanym elektronicznie. Wnioski do KRS będzie można składać tylko online, nie będzie to już możliwe w inny sposób. Papierowe dokumenty będące podstawą wpisu będzie trzeba skanować i dołączać do wniosku w formie elektronicznej. Załączniki te będą musiały zostać potwierdzone notarialnie lub przez wyznaczonego pełnomocnika działającego w sprawie, albo wysłane w oryginałach do sądu w ciągu 3 dni od złożenia danego wniosku. Warto wspomnieć, że przy tej okazji poszerzy się zakres dokumentów spółki do tej pory dostępnych w internecie. Są to umowy i statuty spółek oraz dokumenty dotyczące powołania lub odwołania członków organów.×

Zamówić rozmowę