Elektroniczne fakturowanie zamówień

Pragniemy przypomnieć, że w Polsce, z dniem 01.08.2019 wszedł w życie obowiązek elektronicznego fakturowania wszystkich zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy (18.04.2019) i umów zawartych w wyniku takich postępowań.×

Zamówić rozmowę