Główne różnice między JDG a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności staje przed pytaniem, jaki format działalności wybrać. W Polsce najczęściej preferowane są dwa – jest to rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy lub utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedstawimy zestawienie, które pomoże dokonać właściwego wyboru dla siebie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, liczbę pracowników i kapitał, ponieważ od tej decyzji będą zależeć dalsze działania, od procedury rejestracyjnej po opłatę podatków i innych kwestii organizacyjno-prawnych.

Główne różnice w formach organizacyjnych i prawnych, a także zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiamy w tabeli:

 

 

Forma biznesowa

 

Przedsiębiorca indywidualny (JDG)

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Rejestracja Prosta rejestracja (mały pakiet dokumentów) Skomplikowana rejestracja (pakiet dokumentów jest znacznie większy)
Kapitał zakładowy Nie potrzebny Minimum 5000 PLN
Adres Rejestracja odbywa się w miejscu zamieszkania osoby fizycznej Obowiązkowe (wynajmowany lub własny lokal)
Liczba właścicieli Jedyny właściciel (osoba fizyczna), opuszczając firmę, konieczne jest zamknięcie JDG Założyciel może być jeden lub kilku. Wystąpienie ze Sp. z o.o. nie kończy działalności firmy.
Odpowiedzialność majątkowa Właściciel odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym (nawet po zamknięciu JDG). Wyjątkiem może być tylko mienie, którego nie można odzyskać na mocy prawa. Odpowiedzialny za zobowiązania wyłącznie w ramach majątku organizacji. Jednakże założyciele, uczestnicy i menedżerowie mogą ponosić odpowiedzialność pośrednią.
Wycofanie pieniędzy z biznesu Wszelki dochód, jaki przynosi firma, jest majątkiem osobistym osoby zarejestrowanej jako przedsiębiorca, którą może swobodnie dysponować otrzymanymi pieniędzmi (pod warunkiem terminowego opłacania podatków i składek). Dochód uzyskiwany przez organizację jest jej atutem. Założyciele mogą otrzymać tylko część zysków i tylko pod warunkiem spełnienia warunków wypłaty dywidendy plus wynagrodzenie.
Księgowość, podatki i płatności 1.       Rachunkowość w działalności indywidualnej przedsiębiorców jest prostsza niż rachunkowość organizacji. Przy przychodach za ubiegły rok nieprzekraczających 2 mln euro możliwe jest utrzymanie uproszczonej księgowości.

2.       Podatek na zasadach ogólnych – opodatkowanie od 17% do kwoty 120 000 zł, powyżej tej kwoty podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 32%.

Podatek liniowy – dochód jest opodatkowany stawką zryczałtowaną w wysokości 19%.

Wymagana jest rachunkowość i rachunkowość podatkowa.

Nie trzeba nic płacić, pod warunkiem, że działalność nie jest wykonywana, nie ma pracowników, a w bilansie nie ma majątku. W pozostałych przypadkach wysokość podatków i płatności zależy od wybranego systemu podatkowego i liczby pracowników.

Rodzaje działalności JDG w Polsce nie jest zarejestrowane dla wszystkich rodzajów działalności. Nie ma ograniczeń co do rodzajów działalności.
Pracownicy Przedsiębiorca może pracować samodzielnie lub zatrudniać pracowników. Aby pracować samodzielnie, nie musi sporządzać żadnych dokumentów. Rejestracja jako pracodawca następuje automatycznie, natychmiast po utworzeniu spółki.

Nie można pracować w spółce bez pracowników. Nawet jeśli w spółka jest tylko jeden właściciel i jest on również dyrektorem, będzie on również pracownikiem. Musi wypłacać sobie płacę minimalną, przekazywać składki na fundusze, zgłaszać się do podatku.

Przyciąganie inwestycji Nie da się przyciągnąć inwestycji w czystej postaci. Trzeba zaciągać pożyczkę lub leasing. Sp. z o.o. świetnie nadaje się do inwestycji, tj.kapitał bez bezpośredniego zarządzania operacyjnego.
Odpowiedzialność i grzywny Wysokość kar administracyjnych jest znacznie niższa (czasem kilkadziesiąt razy) niż w przypadku organizacji. Mniejsze zainteresowanie organów kontrolnych i nadzorczych, bardziej ugodowa postawa sądów. Rodzajów odpowiedzialności jest znacznie więcej niż dla przedsiębiorców indywidualnych, a grzywny dla osób prawnych mogą sięgać wysokich kwot. Oprócz samej organizacji karany jest również jej lider. Większe ryzyko kontroli podatkowych niż dla przedsiębiorców indywidualnych, większe zainteresowanie innych inspektorów.
Sprzedaż działalności Nie może być sprzedane ani ponownie zarejestrowane innej osobie. W przypadku konieczności sprzedaży firmy wszystko jest sprzedawane w częściach (nieruchomości, towary, wyposażenie itp.). Wszystkie zezwolenia będą musiały zostać ponownie wydane nowemu właścicielowi. Firma lub udział w niej może zostać sprzedana, podarowana lub odziedziczona. Jeśli karta na to pozwala, możesz zrezygnować z członkostwa, otrzymując rekompensatę pieniężną.
Zamknięcie i likwidacja Zamknięcie JDG jest znacznie łatwiejsze, tańsze i szybsze niż likwidacja spółki. Likwidacja Sp. z o.o. tj. zakończenie jej działalności, jest procesem złożonym i długotrwałym. Konieczne jest wcześniejsze powiadomienie wierzycieli o zamknięciu przedsiębiorstwa, dodatkowo należy spłacić z państwem. Jeśli majątek firmy nie wystarcza na opłacenie podatków, właściciele muszą spłacić dług na własny koszt.
Prestiż i reputacja W większości przypadków współpracują z indywidualnymi przedsiębiorcami w taki sam sposób, jak z osobami prawnymi. W świecie biznesu status społki jest wyższy niż indywidualnego przedsiębiorcy. Niektóre przetargi obejmujące struktury komercyjne umożliwiają składanie ofert tylko organizacjom.

 

Podsumowując, żadnej z tych prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej nie można uznać za jednoznacznie dobrą lub złą. Wady i zalety każdej z form są uzależnione od warunków i preferencji biznesowych. Co możemy doradzić? Oto kilka wskazówek na ten temat.

  1. Kiedy otwarcie JDG może być opłacalne:

– JDG doskonale sprawdza się jako mała firma i gdy trzeba szybko rozpocząć działalność

– Jeśli nie ma czasu na skomplikowaną księgowość i formalności, nie się wynajmować księgowego

– Jeśli działalność nie wymaga licencji

– Brak planów zatrudniania pracowników

– Pojawiają się wątpliwości, że biznes może nie osiągnąć oczekiwanego sukcesu, w tym przypadku można go szybko zamknąć.

 

  1. Kiedy warto otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

– Robiąc interesy z partnerami, jeśli chcesz dzielić się zyskami i ryzykiem

– Kiedy w planach jest angażowanie się w licencjonowane działania

– Jeżeli chce się przyciągnąć inwestycje, sprzedać udział w firmie lub całą spółkę

– Jeżeli chce się zatrudnić prezesa

 

Cokolwiek zdecydujesz, zawsze możesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, a później, pozyskując partnerów lub inwestycje, przekształcić ją w spółkę.

Główne różnice między JDG a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce


×

Zamówić rozmowę