Główne zmiany dotyczące przedsiębiorców w 2018 r

Jak co roku przedsiębiorcy spotykają się ze zmianami. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie od początku 2018 ?
Ministerstwo Finansów (MF) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadziło zmiany dotyczące drobnych przedsiębiorców.
Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). JPK jest zestawieniem dokumentów księgowych: faktur, wyciągów bankowych, magazynu podatnika. JPK wysyłają firmy, lub obsługujące ich biura rachunkowe.. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. Niemniej jednak najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.
Od 01.01.2018 każda firma i przedsiębiorca opłaca składki ZUS jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie jak do tej pory było. Każda firma dostała swój indywidualny rachunek.
Od 01.01.2018 minimalna płaca wynosi 2100 zł.
W założeniu ustawodawców zmiany mają Zmiany sprzyjać otwieraniu nowych firm, sprawdzaniu i obsłudze nowych kontrahentów. Prowadzenie księgowości dla firm bardziej przejrzyste.×

Zamówić rozmowę