Import z Ukrainy, jak importować z Ukrainy, import żywności z Ukrainy

Import towarów z Ukrainy realizowany jest bardziej skomplikowany niż w przypadku importu towarów z  krajów Unii Europejskiej, jednakże nie jest to droga przez mękę. Zaletą importu z Ukrainy jest zniesieniu dużej ilości ceł na towary. W celu przygotowania się do importu towarów z Ukrainy, niezbędne jest przygotowanie szeregu procedur i dokumentów. Na początek warto podjąć następujące działania:

 • Identyfikacja wymagań dotyczących danego produktu lub usługi – jakie wymagane są certyfikaty, jakie powinny by c parametry dopuszczające do sprzedaży na rynek polski?
 • Zebranie dokumentów dotyczących przywozu produktów – czy wymagane są specjalne warunki przewozu?  Np późna wiosna drewno na palety należy wozić w chłodniach aby nie zaszły sinizną.
 • Zgodność ze środkami taryfy i regulacji pozataryfowego – jaki jest kod taryfowy produktu, jakie jest cło lub kontyngenty?
 • Opłata należności celnych  – wysokość cła, jeśli ma zastosowanie

Dowiedz się jak bezpiecznie importować z Ukrainy – napisz do nas i uzyskaj wyczerpującą informację.

W pierwszych miesiącach 2019 r importujemy więcej towarów z Ukrainy niż w analogicznym miesiącach ubiegłego roku. W Polsce jest zarejestrowanych coraz więcej firm Ukraińskich. Należy się spodziewać, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Ze względu na niski kurs UAH/PLN  dużo towarów ukraińskich jest tańsza niż analogiczne produkty polskie.

Jak pozyskać klienta z Ukrainy?

Temat ten szczególnie dotyczy znalezienia producenta z Ukrainy z atrakcyjnym towarem. W tym dziedzinie możemy pomóc naszym klientom i znaleźć dostawcę atrakcyjnych towarów z Ukrainy. Przygotować spotkania z kilkoma producentami. Wbrew powszechnemu mniemaniu, że rynek ukraiński jest już  w całości sprawdzony przez polskich  klientów, to zachodzące zmiany stwarzają nowe możliwości i szanse. Dla przykładu ukraińscy klienci  eksportują dużo żywności do Azji i Afryki. Zmiany cen związane z sezonowością lub warunkami pogodowymi stwarzają określone możliwości. Z drugiej strony ukraińscy eksporterzy gotowi są akceptować coraz  niższe marże.

Innym ważnym aspektem jest potwierdzenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa wobec produktu. W zależności od rodzaju, towaru wymagane są pozwolenia rejestracyjnych, odpowiedzialne za poziom bezpieczeństwa towarów, zgodności z warunkami sanitarnymi i weterynaryjnymi. Większość produktów musi być certyfikowana na Ukrainie.

Dla zrealizowania transakcji importowej z Ukrainy i spełnienia wszystkich formalności celnych, celowe jest zlecenie pracy kompetentnemu agentowi celnemu. Oferujemy pełną obsługę transakcji, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

Jakie dokumenty są potrzebne do importu?

Dla importu towarów z Ukrainy, firma powinna zebrać następujący pakiet dokumentów:

 • Umowa zakupu towarów, która obejmuje wszystkie elementy transakcji – istotnym warunkiem jest opisanie zestawienia dokumentów towarzyszącej dostawie towarów z Ukrainy, dokładne opisanie jakości towaru, warunków płatności, innych wymaganych warunków
 • Fakturę na towar, zawierającą szczegółowe wyszczególnienie towaru – jeśli nie przekonamy eksportera do zapłaty w PLN to z reguły walutą rozliczenia  jest USD lub EUR. Krótki termin płatności ogranicza ryzyko kursowe. Natomiast importer z reguły dąży do wydłużenia terminu płatności, zatem ważne jest zastanowić się na chwilę nad ryzykiem kursowym.
 • dokumentację techniczną dla towarów – reguły jest to specyfikacja. Duża część eksporterów ukraińskich sporządza umowę ramowa a każda dostawa określona jest specyfikacją
 • dokumenty przewozowe, których liczba zależy od rodzaju transportu;
 • dokumenty potwierdzające opłatę cła – importer z Polski cło z reguły płaci w terminie najbliższej deklaracji VAT7

Rzeczywistość jest taka, że ​​nie zawsze jesteśmy sprawdzić partnera w oficjalnych źródłach, szczególnie jeśli to dotyczy Ukrainy. Wynika to m.in. z faktu, że firmy czasami mają „specjalne stosunki” z władzami (np lokalnymi). Do tego możemy dodać fakt, brak niezależnej roli systemu sądowniczego.

Nawiązując kontakt z partnerami biznesowymi powinniśmy posiadać maksymalną możliwą ilość informacji. Zmniejsza to ryzyko, windykacji wierzytelności, a także ogranicza możliwość zawierania kontraktu z nierzetelnymi partnerami.

Jesteśmy w stanie błyskawicznie sprawdzić kontrahenta z Ukrainy, czy jest zarejestrowany, czy nie ma zaległości podatkowych, kto jest upoważniony do podpisywania. W ciągu krótkiego czasu sprawdzimy czy kontrahent z Ukrainy nie zalega swoim kontrahentom, skontaktujemy się z kilkoma jego dostawcami i sprawdzimy czy płaci im na czas i nie ma spraw sadowych. Koszty takiej analizy są niewspółmiernie niskie w porównaniu do potencjalnych strat wynikających  z transakcji.

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

  Współpracuj z nami

  Nasz zespół posiada doświadczenie wieloletniej pracy w kilku krajach

  Europy Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej

  Wybierz opcję z listy poniżej:

  ×

  Zamówić rozmowę