Import żywności z Ukrainy do polski

Importowane towary żywnościowe mogą zostać objęte podczas wprowadzenia na terytorium UE jedną z następujących procedur:

• odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych – dotyczy towarów, które zostają wwiezione na terytorium Unii z zamiarem ich ponownego wywozu. Nie pozwala ona na ich obróbkę lub zużycie, ale dzięki temu zwalnia przedsiębiorców z opłat;
• uszlachetnianie czynne – jest to po prostu poddawanie produktów montażowi, obróbce, składaniu, odnowie, regulacji itp.;
• procedura składu celnego – pozwala ona na odsunięcie w czasie płacenia należności celnych i wymaga zezwolenia od odpowiedniego organu, czyli urzędu celnego (wniosek składamy do jego naczelnika);
• procedura tranzytu – czyli przewozu towarów przez terytorium innego państwa. Dzieli się on na kategorię bezpośrednią (ładunek obcy jest przewożony przez terytorium kraju tranzytowego bez prawa składowania, przeładunku i zmiany środka transportu) i pośrednią, w przypadku której towar składuje się przez jakiś czas na terenie innego kraju.
• wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego – to chwila ich faktycznego przewiezienia przez granicę.

W przypadku importu żywności z Ukrainy trudno jeszcze mówić o zalaniu rynku produktami wschodniego pochodzenia, ale ma on cały czas tendencję zwyżkową. Nie jest to też główny towar, jaki sprowadzamy od naszego sąsiada, ale sytuacja ta powoli się zmienia. Do maja 2017 roku import ukraińskich produktów spożywczych wzrósł o 108%. Jest to więc branża z widokami na powiększające się zyski i możliwości.

Model transakcji
Decydując się na import żywności z Ukrainy (lub z jakiegokolwiek innego kraju, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej) należy przede wszystkim przygotować dokładną umowę. Kontrakt jest też także podstawą, na którą możemy się powołać w sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak. Co powinien więc zawierać? Kontrakt zazwyczaj podzielony jest na kilka części. Jedna z nich określa przedmiot umowy, którym może być na przykład gryka. Następnie należy sprecyzować ilość i jakoś produktu, który jest przedmiotem transakcji. Ważne jest także określenie dokładnych cech towaru, tak, aby żadna ze stron nie miała wątpliwości, czego dotyczy przeprowadzana właśnie transakcja. Należy wymienić także pożądane parametry, w przypadku wspomnianej już gryki takie jak wilgotność, czystość i domieszka ziarna oraz czynniki niedopuszczalne (na przykład obecność pleśni lub szkodników na towarze). Parametry te będą się zmieniać, gdy importować będziemy inne produkty spożywcze. Będą należy także ustalić w kontrakcie warunki transakcji, wskazać osobę uiszczającą opłaty oraz podać terminy w których zostaną zrealizowane jej poszczególne etapy. Nie można pominąć nawet takich szczegółów, jak sposób pakowania towaru. W przypadku gryki będą to na przykład duże lub polipropylenowe worki.

Warunki dostawy Incoterms (International Commercial Terms) to zbiór międzynarodowych reguł obowiązujących na całym świecie i określających warunki sprzedaży towarów. Kwestie istotne przy imporcie żywności do Polski, które ustalają te zasady, to między innymi opakowanie, sposób dostawy, sposób odbioru, warunki płatności czy kraj przeznaczenia.

Po stronie eksportera leży organizacja oraz wysyłka towaru. W tym przypadku pamiętać należy, że istnieją różnice w przypadku transporcie kołowym i kolejowym (na przykład koszty czy sposób zabezpieczenia produktów), natomiast importer najmuje agencje celną oraz spedytora polskiego. Agencja celna reprezentuje nas przed Urzędem Celnym oraz zajmuje się kwestią formalności. Nie ma obowiązku zatrudniania takiej agencji, jest to jednak opłacalne i wygodne, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców.

Odprawa celna to kolejna rzecz, jaka czeka osoby handlujące z Ukrainą. Podczas niej należy pamiętać o posiadaniu wszystkich, niezbędnych dokumentów. Odbiór towaru jest także ściśle określony w kontrakcie. W przypadku żywności można powiedzieć, że towar zostaje uznany za dostarczony i zaakceptowany co do ilości w momencie, gdy jego stan po odbiorze jest zgodny z parametrami określonymi w kontrakcie.

Wymagane dokumenty i kto je przygotowuje
Import żywności do Polski łączy się z wieloma formalnościami. Każda transakcja wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, dzięki którym działanie może zostać legalnie przeprowadzone.

Co więc jest potrzebne? Przede wszystkim kontrakt, zawierający wszystkie niezbędne dane i informacje, o których wspominaliśmy we wcześniejszych akapitach. Potrzebna jest także oryginalna faktura VAT, międzynarodowy list przewozowy CMR, czyli podstawowy dokument, na podstawie którego odbywa się transport towaru, deklaracja celna (dokument dla władz celnych o rodzaju, ilości i pochodzeniu przewożonych produktów), świadectwo pochodzenia produktów oraz inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne dla poszczególnych transakcji.

Jak sprawdzić cło?
Transakcjom międzynarodowym nieodmiennie towarzyszy temat opłat celnych. Osobom, które chcą sprawdzić cło i zapoznać się z wysokością jego stawek z pomocą przychodzi ISZTAR, czyli System Zintegrowanej Taryfy Celnej. Jest on aktualizowany na bieżąco, dzięki czemu można się najlepiej przygotować do przeprowadzanych transakcji i związanych z nią kosztów. Znajdziemy tam przede wszystkim aktualne stawki celne, podział i klasyfikację towarów oraz ograniczenia i zakazy przewozów (jeżeli takie istnieją).

Kiedy płacimy VAT przy transakcji importowej?
Kwestia podatku VAT dotyczy wszystkich transakcji, jednak przy niektórych możliwe jest otrzymanie pewnych ulg i zwolnień. W innym przypadku, jeżeli nie obejmują nas warunki zmniejszające podatek, musimy go zapłacić. Kiedy więc podatek trzeba obowiązkowo opłacić podczas importu z Ukrainy? Przede wszystkim należy mieć świadomość, że obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą dopuszczenia towaru do wolnego obrotu. Jego stawka dla żywności w Polsce wynosi 5%. W przypadku towarów objętych na przykład procedurą uszlachetniania, powstaje on w momencie objęcia nią towarów. Sposoby rozliczania VAT są także zależnie od sposobu rozliczania podatku w procedurze importu. Podstawowym działaniem jest zgłoszenie celne, można także rozliczyć się w deklaracji VAT-7 (składana co miesiąc do urzędu skarbowego do 25-tego dnia następującego miesiąca) lub na druku VAT-IM (dla przedsiębiorców stosujących odprawę scentralizowaną). Podatek przy zgłoszeniu celnym należy zapłacić w terminie na warunkach określonych jak dla uiszczenia cła. W momencie, gdy to organ celny wydaje decyzje o wysokości podatku terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia. Wtedy nie wykazujemy już podatku w deklaracji VAT-7. Wspomniana przed chwilą deklaracja VAT-7 dotyczy zaś sytuacji uproszczonych procedur celnych. Żeby je zastosować potrzeba jednak specjalnych zezwoleń od urzędu celnego.
Pamiętać należy o przedstawieniu organowi celno-skarbowemu dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w ciągu czterech miesięcy, inaczej zostaniemy objęci dotkliwymi sankcjami.

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta na Ukrainie
Pomimo, że w przypadku Ukrainy pojawia się obawa o niestabilną sytuację polityczną tego kraju, jednak jako nasz sąsiad jest ona jednym z najbliższych i najbardziej oczywistych partnerów handlowych. Dodatkowo jest to rynek o dużym potencjale wzrostu. Dlatego warto prowadzić transakcje z Ukrainą, upewniwszy się wcześniej co do wiarygodności naszego kontrahenta i po zapoznaniu się z aspektem prawnym prowadzonych przez nas działań. Jak jednak sprawdzić, czy nasz wspólnik faktycznie jest godzien zaufania? Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie działania mające na celu sprawdzenie kontrahenta przeprowadzić jeszcze przed podpisaniem umowy. Ta pozornie oczywista rada może uchronić nas przed wieloma nieprzyjemnościami. Niestety ze względu na sytuację w tym kraju nie zawsze możemy sprawdzić partnera w oficjalnych źródłach (wynika to z ich stosunków z władzami), ale zawsze powinniśmy starać się zebrać jak najwięcej przydatnych informacji. Powinniśmy poprosić o poświadczone przez odpowiednie organy dokumenty, takie jak zaświadczenie o rejestracji państwowej. Możemy także postarać się dotrzeć do wypisu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców. Da on nam wgląd w aktualny status prawny kontrahenta. Warto zwrócić się także do organów administracji podatkowej. Napisz na support@4biz2.biz zrobimy wszystko co w naszej mocy aby uzyskać informacje o kontrahencie.

Jeżeli jednak nie jesteście pewni, że wszystko odbędzie się prawidłowo lub po prostu potrzebujecie fachowej porady, to zapraszamy do kontaktu z 4biz2.biz. Po zapoznaniu się z sytuacją doradzimy każdemu w konkretnej transakcji.
Więcej artykułów o tej tematyce×

Zamówić rozmowę