Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w Polsce 2017

Inwestycje w infrastrukturę transportową są największymi inwestycjami w najbliższych kilku latach w Polsce. Inwestycje w infrastrukturę dzielą się na inwestycje drogowe i kolejowe. Inwestycje kolejowe do 2020 roku, w ramach ,,Planu Perspektywa 2020,, powinny wynieść ponad 40 mld zł. Na inwestycje drogowe przeznaczone są środki w wysokości ponad 100 mld zl do 2025 roku.
Dowiedz się od nas jak znaleźć firmy wykonawcze budownictwa kolejowego i drogowego, napisz do nas.
Rynek kolejowy jest tak ukształtowany, że inwestorem jest prawie wyłącznie PLK PKP, która ogłasza przetargi na różne inwestycje. W przetargach zazwyczaj uczestniczą różne duże firmy polskie i zagraniczne, jako główni wykonawcy. Przetargi są zazwyczaj w formule projektuj i buduj. Po rozstrzygnięciu przetargu i zakończeniu fazy projektowej i formalno prawnej związanej z zezwoleniami i przygotowaniem terenów, generalny wykonawca najmuje podwykonawców. Podwykonawcami są średnie i małe firmy lokalne.
W rezultacie wszyscy generalni wykonawcy zawsze opierają się na lokalnych średnich i małych firmach wykonawczych. Obecnie firmy te już maja pełne portfele zamówień i robót, część z tych firm zbankrutowała po chudych latach przed 2015.
Obecnie, poza dostawą materiałów, wąskim gardłem polskich inwestycji w kolejnictwo jest brak firm wykonawczych. Firmy te nie maja wolnych mocy przerobowych. Najbliższy okres oraz lata 2018 – 2019 pokażą jeszcze większy problem z pozyskaniem kompetentnych polskich firm wykonawczych. Równocześni w miarę ze wzrostem popytu wzrastają ceny za wykonanie robót.
W ostatnim okresie szereg polskich firm ogólnobudowlanych i brygad pracowników przekwalifikowało się na roboty kolejowe. Ale ich wydajność jest ograniczona. Na dodatek w ostatnich latach w Polsce nie kształcono w szkołach zawodowych nowego pokolenia kolejarzy.
Stąd duży popyt na tańszych pracowników kolejowych z zagranic, szczególnie z Ukrainy. Małe firmy budownictwa kolejowego z krajów EU nie są konkurencyjne i nie podejmą się pracy w Polsce.
W tym kontekście Progress Holding pozyskuje dla firm polskich budowlane firmy z Ukrainy. Sprawdzamy wiarygodność firm ukraińskich i doprowadza do zawarcia kontraktów.×

Zamówić rozmowę