IV Międzynarodowe Forum w Charkowie

VI Forum w Charkowie w czerwcu 2017 było ciekawym spotkaniem nt obecnych kierunków rozwoju ukraińskich firm i poszukiwaniu partnerów z EU. Szereg ukraińskich firm dobrze sobie radzi w trudnej rzeczywistości. Napięta sytuacja w  w Ukrainie  jest wystarczającym bodźcem do poszukiwania nowych partnerów. Przedsiębiorcy ukraińscy szybko się uczą i szereg z nich zaczęło budowę fabryk w Polsce. Kadra techniczna  z Charkowa jest dobrze wykształcona i może  wytwarzać produkty znacznie taniej niż w Polsce z uwagi na niskie koszty energii i koszty pracy.×

Zamówić rozmowę