Jak obliczana jest płaca minimalna w Polsce? Brutto i netto.

Płaca minimalna w Polsce.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obowiązują ograniczenia dotyczące płacy minimalnej. Ograniczenia te są ustanawiane na poziomie legislacyjnym i są konieczne, aby zagwarantować pracującym obywatelom średni standard życia, nawet przy minimalnym dochodzie. Według oficjalnych danych płacę minimalną w Polsce otrzymuje ponad półtora miliona pracowników.

Należy zauważyć, że gospodarka współczesnej Polski pozwala z roku na rok systematycznie podnosić płace minimalne. Wynika to ze spadku bezrobocia, a także ze wzrostu gospodarczego całego kraju.

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce, dekretem rządu, płaca minimalna wzrosła o 350 zł i obecnie wynosi 2600 zł brutto, czyli około 1870 zł netto. Stawka godzinowa wyniesie 17 zł brutto.

Wynagrodzenie brutto.

Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie pieniężne, które jest określone w umowie o pracę. Jest to suma wynagrodzenia przed potrąceniem wszystkich podatków i składek na fundusze socjalne.

Jeżeli w umowie, którą podpisałeś z pracodawcą, jest określona jakaś kwota, to będzie ona traktowana jako wynagrodzenie brutto i z tej kwoty Twój pracodawca będzie odprowadzał do ZUS podatek, świadczenia społeczne i składki medyczne.

Średnio w Polsce wszystkie podatki od wynagrodzeń stanowią około 30% Twojego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie netto.

Wynagrodzenie netto to pensja, która jest wypłacana pracownikowi po opłaceniu wszystkich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. To kwota, którą pracownik otrzymuje do ręki. Weźmy prosty przykład. Jeśli w Twojej umowie o pracę przewidziano wynagrodzenie w wysokości 3000 zł, to w Twoich rękach zostanie 2100 zł.

Aby obliczyć wynagrodzenie, które otrzymasz (netto), w Polsce zwyczajowo stosuje się następujący wzór: wynagrodzenie wskazane w umowie należy pomnożyć przez 0,7. I odpowiednio, aby otrzymać kwotę brutto, należy pomnożyć kwotę netto przez 1,43.

Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz do nas napisać na adres office@progressholding.pl, a my udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Jak obliczana jest płaca minimalna w Polsce? Brutto i netto.


×

Zamówić rozmowę