Jak otworzyć restaurację w Polsce

Jak otworzyć restaurację w Polsce

Przemysł restauracyjny w Polsce przeżywa rozkwit i może być potencjalnie lukratywnym rynkiem dla inwestorów. Sektor gastronomiczny w polskich miastach stał się w ostatnich latach bardziej popularny, a życie restauracyjne w Polsce stało się bardziej zróżnicowane, zwłaszcza od czasu zakończenia pandemii COVID. Tym bardziej, że swoich sił w tym biznesie próbują mieszkający w Polsce obcokrajowcy.

Zamiłowanie Polaków do spożywania posiłków sprawiło, że stało się ono nieodłącznym elementem ich radości życia. Restauracje poza domem stają się coraz bardziej przystępne, a klienci chętnie próbują nowych pomysłów i odmiennych smaków.

Polski rynek restauracyjny dzieli się głównie na dwie kategorie: casual dining i fast food. Kategoria casual dining skupia się wokół restauracji oferujących dania typu sit-down z urozmaiconym menu i troskliwą obsługą klienta. Sektor fast-food charakteryzuje się restauracjami szybkiej obsługi z ograniczonym menu i szybką obsługą.

Wraz z globalnym rozprzestrzenianiem się COVID-19, sektor restauracyjny przeżywał trudny okres. Branża restauracyjna w Polsce nie była wyjątkiem i wiele firm poniosło poważne straty finansowe. Jednak innowacyjne pomysły i postępy w technologii cyfrowej, takie jak zdalne zamawianie, systemy dostaw i płatności online, pozwoliły firmom utrzymać się na powierzchni.

Jeśli chcesz otworzyć restaurację w Polsce, zaprojektowanie i zbudowanie jej będzie twoim nowym zajęciem. Ale najpierw będziesz musiał określić rodzaj biznesu, w którym działa twoje przedsiębiorstwo, wybrać lokalizację i wybrać zespół. Najpierw musisz ustalić, jaki rodzaj restauracji planujesz otworzyć. Możesz wybrać kuchnię lokalną lub europejską, a nawet ekskluzywny typ, o którym marzy wiele osób. Zalecamy stworzenie szczegółowego biznesplanu, uwzględniającego wszystkie szczegóły i koszty. Następnie trzeba wybrać najbardziej odpowiednią lokalizację. Aby restauracja była popularna wśród lokalnej ludności, zalecamy otwarcie jej w malowniczym centrum miasta, na przykład w centrum Starego Miasta, gdzie wiele osób odwiedza sklepy, restauracje i inne miejsca. Nie zapomnij również o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ostatnim krokiem będzie zatrudnienie pracowników. Będziesz musiał zatrudnić doświadczonych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby zapewnić właściwą obsługę gości. Nie zapomnij o zapewnieniu szkoleń, aby zapewnić wysoką jakość usług i wymagania konsumentów. Poniżej przejdziemy bardziej szczegółowo przez wszystkie kroki do otwarcia restauracji w Polsce.

Rejestracja podmiotu prawnego dla restauracji

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aby prowadzić jakikolwiek biznes w Polsce jest otwarcie i rejestracja podmiotu prawnego. Dla obcokrajowców polecamy założenie spółki o formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma ta jest łatwiejsza do otwarcia i nie wymaga zezwolenia na pobyt lub pobyt stały, bycia rezydentem UE czy posiadania Karty Polaka, jak w przypadku otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Tak więc, aby otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) w Polsce, należy wykonać następujące kroki:

 • Zarezerwować nazwę spółki i uzyskać jej zatwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wymagany będzie również adres prawny.
 • Przygotować umowę spółki i dokumenty założycielskie, które są aktem notarialnym podpisanym przez wszystkich założycieli. Przedstawić listę i dane inkorporatorów i członków zarządu (będą musieli się zarejestrować i uzyskać numer PESEL (TIN), profil ePUAP, weryfikację do ePUAP (wymaga to albo wizyty w polskim konsulacie w kraju zamieszkania, albo w urzędzie państwowym w Polsce).
 • Ustalić PKD (KVED). Zgodnie z Klasyfikacją Działalności, w tym przypadku są to: SEKCJA I, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI KUCHENNE i gastronomiczne, sekcja 56, grupy – 56.1, 56.2, 56.3.
 • Uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS poprzez system S24 (rejestracja online). W tym celu należy wejść na stronę eKRS i wyszukać „S24 – Rejestracja spółki”.
 • Otwórzyć rachunek bankowy i wpłać wymagany kapitał zakładowy (minimum 5000 zł).
 • Zarejestrować się jako płatnik VAT (jeśli dotyczy) i uzyskać wszelkie inne wymagane rejestracje lub zezwolenia.
 • Uzyskać pieczęć firmową (jeśli jest wymagana).

Cały proces trwa zwykle około 2-4 tygodni i obejmuje opłaty notarialne, opłaty sądowe i inne koszty administracyjne.

Zawsze zalecamy, aby na tym etapie skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem lub wyspecjalizowaną agencją zajmującą się tworzeniem spółek, aby zapewnić, że wszystkie niezbędne kroki zostaną podjęte we właściwy i terminowy sposób.

Cechy otwarcia i prowadzenia restauracji w Polsce

Po zarejestrowaniu osoby prawnej można przejść do dalszych kroków, takich jak wybór lokalizacji dla przyszłej restauracji, określenie kategorii cenowej i tak dalej:

 1. Demografia: Lokalizacja restauracji musi odpowiadać rynkowi docelowemu. Na przykład, jeśli restauracja jest skierowana do studentów, lepiej zlokalizować ją w pobliżu uniwersytetu lub szkoły wyższej.
 2. Cena, konkurencja i nasycenie rynku. Pomyśl o lokalizacji, która pasuje do ceny i tematyki Twojej restauracji. Lokalizacja z dużą konkurencją i nasyceniem, taka jak centrum handlowe lub ruchliwa ulica, może być odpowiednia dla unikalnych restauracji tematycznych lub z wyższej półki, podczas gdy restauracja rodzinna może działać lepiej w mniejszych dzielnicach mieszkalnych lub poza miastem.
 3. Dostępność i parking. Restauracja zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym dla klientów ma większe szanse na przyciągnięcie większej liczby klientów. Ponadto, dostępność odpowiedniego miejsca parkingowego jest również ważnym czynnikiem do rozważenia.
 4. Wizerunek marki. Lokalizacja wybrana dla restauracji powinna utrzymywać i wzmacniać pożądany wizerunek marki.
 5. Polityka rządu: Rozważ przepisy i pozwolenia wymagane do otwarcia restauracji. W niektórych lokalizacjach można otworzyć restaurację, ale jest to nielegalne, zwłaszcza jeśli sprzedajesz alkohol.
 6. Dostępność zaopatrzenia. Jeśli wybrana lokalizacja jest blisko sklepów z zaopatrzeniem lub hurtowni, sprawi to, że dostarczanie jedzenia i zaopatrzenia będzie znacznie tańsze.
 7. Bezpieczeństwo i ochrona. Lokalizacja powinna znajdować się w bezpiecznej okolicy, gdzie nie ma częstych przestępstw i nie ma możliwości wystąpienia groźnych incydentów.
 8. Koszty działalności. Lokalizacja powinna być opłacalna dla prowadzenia biznesu restauracyjnego. Koszt wynajmu powierzchni powinien być przystępny dla właściciela restauracji.

WAŻNE: W Polsce, aby sprzedawać i podawać napoje alkoholowe w restauracjach należy posiadać odpowiednią koncesję (istnieją koncesje A i B). W zależności od rodzaju lokalu i rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych dostępne są różne rodzaje alkoholi. Przed sprzedażą alkoholu w restauracjach w Polsce warto zasięgnąć opinii władz lokalnych i uzyskać odpowiednie zezwolenia i licencje.

Przyciąganie zagranicznych pracowników do pracy w restauracji

Obecnie biznes restauracyjny w Polsce, choć kwitnie, to jednocześnie odczuwa poważny brak wykwalifikowanej kadry. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest zatrudnienie pracowników zagranicznych.

Po pierwsze, Polska oferuje szeroki zakres możliwości uzyskania wizy i pozwolenia na pracę, co czyni kraj atrakcyjnym dla obcokrajowców. Również standard życia i jakość usług w Polsce jest dość wysoka, co również przyciąga zagranicznych pracowników. Pracownicy z Ukrainy nie potrzebują pozwolenia na pracę, a obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii korzystają z uproszczonej procedury wydawania pozwoleń na pracę.

Po drugie, biznes restauracyjny w Polsce jest szybko rozwijającą się branżą, co oznacza duże możliwości kariery. Pracownicy zagraniczni mogą zdobyć cenne doświadczenie w międzynarodowym środowisku i rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Po trzecie, wielu pracowników zagranicznych ma już doświadczenie w biznesie restauracyjnym, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami do pracy w Polsce. To również pomaga podnieść poziom obsługi w restauracjach i poprawić jakość usług.

Ponadto, zatrudnianie pracowników zagranicznych w biznesie restauracyjnym może pomóc w zróżnicowaniu środowiska kulturowego w Polsce, co z kolei przyciągnie więcej turystów i zwiększy poziom rozwoju gospodarczego.

Stąd zatrudnianie pracowników zagranicznych w biznesie restauracyjnym w Polsce jest korzystnym rozwiązaniem dla firm i całego kraju. Pomaga rozwiązać problem braku wykwalifikowanego personelu, poprawić jakość świadczonych usług i zróżnicować środowisko kulturowe, co doprowadzi do wzrostu gospodarczego i poprawy standardu życia.

Specyfika księgowości restauracyjnej w Polsce

Publiczna księgowość gastronomiczna jest jedną z najbardziej złożonych, ponieważ łączy w sobie rozliczanie produkcji żywności, handlu i usług z dostarczaniem usług rozrywkowych i relaksacyjnych. Przyjrzyjmy się finalnie księgowości dla branży gastronomicznej.

 1. Prawidłowe rejestrowanie transakcji gotówkowych: Kasa fiskalna używana w restauracji musi być w stanie zarejestrować każdą transakcję i wygenerować paragony. Paragony pomagają prowadzić dokładny rejestr sprzedaży.
 2. Zarządzanie zapasami. Restauracja musi właściwie zarządzać swoimi zapasami, w tym surowcami, napojami i innymi przedmiotami. Właściwe zarządzanie zapasami zapewnia, że żadne przedmioty nie zostaną zgubione lub skradzione, a materiały zostaną optymalnie wykorzystane. Wszystkie poważne restauracje korzystają z oprogramowania do kalkulacji kosztów posiłków i zarządzania zapasami. Należy pamiętać, że w rachunku kosztów uwzględniane są tylko pozycje sprzedane.
 3. Zarządzanie płacami: Właściciel restauracji musi prowadzić odpowiednią ewidencję wynagrodzeń pracowników. Ważne jest również prowadzenie aktualnej ewidencji odliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i innych obowiązkowych potrąceń. Zazwyczaj stosuje się harmonogram, a kierownik restauracji na bieżąco go śledzi.
 4. Właściciel restauracji musi prowadzić odpowiednią ewidencję przychodów i wydatków w celu obliczenia podatku, który należy zapłacić władzom. Zrozumienie opodatkowania w Polsce może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej porady. Jeśli dochód rocznie jest mniejszy niż 2 miliony euro, podatek dochodowy od osób prawnych wyniesie 9% dochodu (polski VAT w 2023 roku).
 5. Sprawozdania finansowe. Dobra praktyka księgowa wymaga prowadzenia sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 6. Okresowe badanie sprawozdań finansowych restauracji zapewnia, że praktyki księgowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami.
 7. Bezpieczeństwo. Restauracje zazwyczaj instalują kamery przy kasie, aby uniknąć oszustw i księgowości inwentaryzacyjnej, niepowodzenia w sprzedaży własnych napojów lub jedzenia

Ogólnie rzecz biorąc, księgowość odgrywa istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu restauracji w Polsce. Prowadząc dokładne zapisy, właściciel restauracji może zidentyfikować obszary do poprawy i podejmować świadome decyzje biznesowe.

Lista sprawozdań i terminy składania dokumentów księgowych:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – należy wpłacić z góry do 20 dnia poprzedniego miesiąca.
 2. CIT-8 (sprawozdanie roczne) – do 31 marca każdego roku
 3. Raport VAT-7 – miesięcznie do 25 dnia poprzedniego miesiąca i wpłata
 4. Lista płac – do 15 dnia poprzedniego miesiąca i płatność
 5. Roczne sprawozdanie finansowe – do 30 czerwca.

Proces zakładania firmy w Polsce jest dość czasochłonny, ale w zasadzie, jeśli przedsiębiorca podejdzie do sprawy kompetentnie, nie powinno być zbyt wielu problemów. Jeśli chcesz założyć firmę w Polsce i zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej zwrócić się do specjalistów, którzy znają wszystkie etapy zakładania firmy i znają lokalne prawo. Jesteśmy gotowi pomóc Ci na każdym etapie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać więcej porad na ten temat, skontaktuj się z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę