Jak samodzielnie unieważnić oświadczenie o zatrudnieniu w Polsce w 2021 roku

Przypominamy, że oświadczenie o zamiarze zatrudnienia jest zaproszeniem dla cudzoziemca z polskiej firmy lub polskiego pracodawcy, które umożliwia pracę na terenie Polski nie dłużej niż 180 dni w ciągu roku.  Jeśli istnieje wciąż ważne oświadczenie, nie można uzyskać nowego, a więc nie można znaleźć nowego miejsca pracy. Ale co, jeśli pracownik zdecyduje się odejść z obecnego miejsca pracy i przejść do innego pracodawcy, a stary pracodawca nie chce unieważnić dokumentu?

Do czego służy unieważnienie

Istnieją dwa główne powody, dla których pracownik musi anulować oświadczenie:

 1. Zmiana pracy – przy zmianie pracy konieczna jest zmiana oświadczenia. Nowy pracodawca wystawia pracownikowi nowy dokument, a nie można tego zrobić, jeśli stare oświadczenie nie zostanie unieważnione.
 2. Zwolnienie – w takim przypadku konieczne będzie również dokonanie anulacji oświadczenia, ponieważ dokument ten ma swój okres działania od 180 do 360 dni, więc jeśli dokument pozostanie ważny po zwolnieniu, dopuszczalny okres zatrudnienia będzie się zmniejszał nawet bez faktycznego wykonania pracy.

Gdzie unieważnia się oświadczenie

Oświadczenie można anulować w tym samym miejscu, w którym było wydawane – w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Óswiadczenie - Progress Holding

Przyczyny unieważnienia oświadczenia

Przyczyny unieważnienia oświadczenia mogą być różne, oto niektóre z nich:

 • Pracodawca nie wykonuje w pełni swoich obowiązków wobec pracownika
 • Błędy techniczne związane z tym, że zawiadomienie o anulowanie zostało złożone, ale w rzeczywistości anulowane nie zostało.
 • Złe intencje – oszukanie systemu zatrudnienia i wydawania” oficjalnych ” oświadczeń do już zlikwidowanych firm.

Jak cudzoziemiec sam może unieważnić oświadczenie

W Polsce nie ma regulowanej niezależnej procedury anulowania oświadczenia, ale istnieje ustawa o takiej treści: „W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, inaczej jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec„.

W praktyce cudzoziemiec jest zobowiązany do zrobienia tylko dwóch kroków w celu unieważnienia oświadczenia:

 1. Napisać oświadczenie. We wniosku należy podać następujące informacje:
 • dane Urzędu Pracy
 • informacje o obcokrajowcu
 • informacje o jego pracodawcy
 • parametry uświadczenia, które należy unieważnić – dane identyfikacyjne i datę wydania należy przepisać z dokumentu
 • przytoczyć powód anulowania, np. zrezygnował, nie mógł się pojawić w pracy
 • miejsce, data i podpis wnioskodawcy
 1. Prześlij informacje do Urzędu Pracy. Najprostszym i najdokładniejszym sposobem byłoby złożenie zawiadomienia osobiście w urzędzie pracy lub wysłanie zawiadomienia listem poleconym. Dla posiadaczy podpisów cyfrowych lub elektronicznych e-PUAP, złożyć zawiadomienie można przez Internet. Aby to zrobić, musisz:

– przejdź do strony Urzędu Pracy

– Zarejestrować się za pomocą ePUAP

– Zalogować się

– Znaleźć potrzebną zakładkę serwisu

– wypełnić wymagane pola zapytania i wysłać je

– następnie otrzymasz powiadomienie o przyjęciu informacji.

O unieważnieniu oświadczenia można się dowiedzieć, składając pisemny wniosek na adres urzędu lub w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ważne!  Jeszcze raz chcemy przypomnieć – kończąc pracę przed terminem wskazanym w oświadczeniu, konieczne jest anulowanie tego dokumentu przed wyjazdem, ponieważ znacznie trudniej będzie to zrobić później.

Progress Holding świadczy usługę uzyskania oświadczenia o zamiarze zatrudnienia dla cudzoziemca od polskiej firmy? Więcej informacji – napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę