Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta w Polsce?

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (https://ems.ms.gov.pl/)

W KRS potwierdzimy, że firma rzeczywiście jest zarejestrowana. Sprawdzimy jaka jest data rejestracji – im dłużej nasz kandydat na kooperanta funkcjonuje na rynku tym bardziej jest wiarygodny. Zobaczymy kto jest właścicielem (lub właścicielami) firmy i kto jest upoważniony do jej reprezentowania. Kody PKD pomogą nam zweryfikować, czy obszar współpracy o jakim rozmawiamy z firmą jest zgodny z zakresem usług jaki firma może wykonywać w świetle prawa. W KRS odnajdziemy również informację czy działalność firmy nie jest zawieszona i czy nie toczy się lub nie toczyło wobec niej postępowanie upadłościowe.

Na tej stronie sprawdzisz również czy firma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Prowadzenie interesów z firmami, które są tutaj zarejestrowane to bardzo wysokie ryzyko.

Zaległości w US i ZUS

               Informacja o tym, że firma zalega ze swoimi zobowiązaniami finansowymi mówi nam, że możemy mieć do czynienia z nierzetelnym płatnikiem finansowym.

US i ZUS wydają zaświadczenia o niezaleganiu wobec nich z płatnościami odpowiednio – dotyczącymi zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu składek ubezpieczenia społecznego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może zostać złożony przez firmę, której dotyczy. Tak więc, chcąc uzyskać taką informację, musimy poprosić naszego kontrahenta o wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z US lub ZUS.

BIG – Biura Informacji Gospodarczej

               To kolejne źródło informacji o nierzetelnych dłużnikach. Popularne w Polsce BIG-i to:

                              – Krajowy Rejestr Długów

                              – BIG Infomonitor

                              – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Współpraca z BIG-ami jest płatna. Każdy z BIG-ów buduje swoją bazę danych – informacja o konkretnej firmie może powtarzać się w różnych BIG-ach ale może też występować tylko w jednym Biurze.

Giełdy długów

               Tutaj sprawdzimy czy ktoś nie wystawił na sprzedaż przeterminowanego długu naszego potencjalnego kontrahenta. Jeżeli taki dług znajdziemy, to jest to dla nas ostrzeżenie co do finansowej rzetelności firmy. Przykładem giełdy długów może być https://www.dlugi.info/

Wywiadownie gospodarcze

               To wyspecjalizowane firmy, którym można zlecić usługę weryfikacji rzetelności naszego przyszłego kooperanta.

Opinie o firmie w Internecie

               Internet to prawdziwa kopalnia wiedzy. Wpiszmy w Google nazwę interesującej nas firmy i spójrzmy na wynik wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwarka nic nie znalazła albo znalazła bardzo niewiele to mamy sygnał ostrzegawczy co do aktywności biznesowej naszego partnera.

Zwróćmy uwagę czy firma ma swoją stronę internetową, jak ona wygląda i jak funkcjonuje. Poczytajmy opinie o firmie. Spójrzmy, czy firma ma profil na portalach społecznościowych i jakie tam są opinie.

Popatrzmy zdroworozsądkowo na zebrane informacje – jest duże prawdopodobieństwo, że na tej podstawie zbudujemy prawdziwy obraz firmy, z którą chcemy rozpocząć współpracę.

Referencje

               Jeżeli firma ma historię swojej działalności – poprośmy o referencje od kontrahentów, z którymi współpracowała lub współpracuje.

Wnioski

Jako minimum rekomendujemy weryfikację w KRS, Internecie i w wybranym BIG.×

Zamówić rozmowę