Jak założyć agencję pracy tymczasowej w Polsce?

Co roku, w poszukiwaniu pracy, przybywa do Polski około 2 milionów Ukraińców i setki tysięcy obywateli z innych krajów byłego WNP. Prognoza gospodarcza na 2020 r. jest pozytywna, Komisja Europejska przewiduje wzrost polskiej gospodarki w 2020 r. I 2021 r. o 3,3%. W związku z tym popyt na siłę roboczą będzie wzrastał, a zapotrzebowanie na pracowników z krajów byłego WNP również utrzyma swoją tendencję wzrostową.

Jak zarejestrować swoją agencję pracy tymczasowej w Polsce:

  • Konieczne jest utworzenie firmy ze stawającym w formie osoby prawnej (nie fizycznej). Jedną z najczęściej wybieranych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka z o. o. Najlepiej jest założyć działalność za pośrednictwem internetu i systemu S24.
  • Po rejestracji firmy wydane zostaną licencje agencji pośrednictwa pracy na dalszą mediację pracowniczą (opłata 200 PLN) lub rejestrację na pracę tymczasową (opłata 200 PLN).
  • Na podstawie wniosku firma jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia na czas nieokreślony. Zawsze można sprawdzić swoją rejestrację na stronie internetowej Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka.
  • Każdego roku konieczne jest złożenie sprawozdania z podjętych działań. W przypadku braku aktywności rejestrator może usunąć firmę z listy i cofnąć nadaną licencję.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja pośrednictwa pracy może oferować tylko określone usługi:

  • Pośrednictwo pracy
  • Doradztwo personalne
  • Porady zawodowe

Podjęcie działalności w formie pośrednictwa pracy trzeba spełnić określone warunki:

  • Nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b ustawy, być podmiotem, którego nie dotyczy otwarta likwidacja lub ogłoszenie o upadłości.

Jeżeli chcesz założyć agencję pracy tymczasowej w Polsce Progress Holding Ci w tym pomoże. Załatwimy wszelkie formalności i zdobędziemy dla Ciebie licencję. Napisz do nas, a chętnie nawiążemy współpracę: office@progressholding.pl

 ×

Zamówić rozmowę