Jak założyć firmę budowlaną w Polsce?

Prowadzenie firmy budowlanej nie wymaga wykształcenia kierunkowego czy spełnienia innych dodatkowych warunków. Taką firmę może założyć niemal każdy. Niemniej, specjalistyczna wiedza oraz praktyczne doświadczenie mogą ułatwić prowadzenie działalności, być gwarancją jej utrzymania. Tyczy się to również zatrudnienia pracowników, przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują zleconą im pracę.

Prowadzenie firmy budowlanej  wiąże się z dużą ilością ryzyka, stąd rekomendujemy klientom prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Takim sposobem ograniczacie  swoje ryzyko finansowe do kapitału zakładowego. W tym artykule nie omawiamy odpowiedzialności zarządu. W celu założenia firmy budowlanej w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.

Jeśli rejestracja wykonywana jest elektronicznie w systemie S24to niezbędne jest sporządzenie

 • Umowy spółki
 • Listy wspólników
 • Oświadczenie o wniesieniu kapitału

Następnie wypełniacie wniosek  do KRS. Wszystkie dokumenty musza być podpisane, później opłacacie wniosek kwotą 350 zł i wysyłacie do KRS.

Ważną kwestią jest fakt, że czynności w budownictwie wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Pozwala to na podpisywanie dokumentów przez inżynierów. Uprawnienia budowlane to dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu. Uprawnienia są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

W chwili obecnej uprawnienia budowlane udzielane są w niniejszych specjalnościach:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno-budowlanej,

Inżynieryjnej:

 • mostowej,
 • drogowej,
 • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej;

Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

 • telekomunikacyjnych
 • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • elektrycznych i elektroenergetycznych

Jeśli jesteście podwykonawca lub nie musicie podpisywać dokumentacji powyższe uprawnienia nie są konieczne. Można tez zatrudnić  inżyniera z uprawnieniami.

Ważna sprawą są uprawnienia na wykonywane zawodu przez pracowników specjalistycznych, tak zwane uprawnienia zawodowe : operatorów maszyn budowlanych, maszyn drogowych, elektryków, spawaczy, itp. Liczne centra szkolenia oferują kursy dla spawaczy, operatorów i innych specjalistów. Ceny kursów wąchają się od 1000  do 2000 zł. Kursy trwają od 1 do kilku tygodni. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień. Na przykładzie spawacza uprawnienia wydawane są na okres 2 lat

Dostępne formy prowadzenia działalności budowlanej

Przedsiębiorca ma do wyboru każdą formę prowadzenia działalności, wyjątek stanowi spółka partnerska, którą mogą utworzyć jedynie wolne zawody. Zakładający firmę budowlaną, często decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, ale popularne są  również spółki cywilne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Określenie PKD dla firmy budowlanej

Wachlarz usług, które może świadczyć firma budowlana jest bardzo szeroki. Podstawowymi numerami PKD traktującymi o robotach budowlanych są te z działu 43. Ponadto przedsiębiorcy mogą zwrócić uwagę również na numery PDK z działu 41, które także dotyczą działalności w ramach budownictwa.

Progress Holding wspomoże przy rejestracji firmy budowlanej i  poradzi jak uzyskać uprawnienia zawodowe.

 

 ×

Zamówić rozmowę