Jak założyć firmę handlową w Polsce

Jak założyć firmę handlową w Polsce

W dzisiejszym artykule omówimy zakładanie firmy handlowej zajmującej się sprzedażą hurtową w Polsce.

Firma hurtowa to organizacja, która sprzedaje towary lub usługi w większych ilościach, po cenach hurtowych i bezpośrednio innym firmom, a nie konsumentom końcowym. Kupuje towary bezpośrednio od producenta lub od pośredników, a następnie sprzedaje je na swoim parkiecie lub za pośrednictwem sieci dystrybucji. Hurtownicy mogą specjalizować się w sprzedaży określonych rodzajów towarów lub oferować szeroką gamę produktów. Mogą działać zarówno regionalnie, jak i międzynarodowo.

Przyjrzyjmy się zaletom otwarcia takiej działalności w Polsce.

 1. Położenie geograficzne: Polska znajduje się w sercu Europy, co umożliwia dostęp do rynków w innych krajach, takich jak Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia. Ułatwia to eksport i import towarów, zarówno w UE, jak i poza nią.
 2. Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej: Polska ma niskie podatki handlowe, tanią siłę roboczą, niskie koszty operacyjne, niedrogie nieruchomości i ważną infrastrukturę transportową. To sprawia, że Polska jest preferowaną lokalizacją do rozpoczęcia tej działalności gospodarczej.
 3. Rozwinięta sieć handlowa: Firmy hurtowe w Polsce mają dobrze rozwiniętą sieć handlową składającą się z tysięcy dostawców i dystrybutorów. Dla nowych przedsiębiorców oznacza to dostęp do szerokiej gamy towarów wysokiej jakości i przyspieszone terminy dostaw.
 4. Wsparcie rządowe: Polski rząd zapewnia szereg środków administracyjnych i finansowych wspierających przedsiębiorczość. Obejmują one dotacje, zwolnienia podatkowe, zachęty dla eksporterów, wsparcie dla innowacji oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Co jest potrzebne do założenia hurtowni handlowej w Polsce?

Przyjrzyjmy się bliżej krokom wymaganym do otwarcia spółki handlowej w Polsce:

 • Określ formę organizacji prawnej swojej firmy. W Polsce istnieje kilka form, w tym powszechne w Europie formy, takie jak LLC lub OAO. Może to zależeć od tego, ilu właścicieli będzie miała Twoja firma, w jaki sposób będą regulowane finanse i inne ważne dla Ciebie kwestie.
 • Zarejestruj spółkę w polskim rejestrze spółek i dostarcz niezbędne dokumenty, takie jak paszport i dokumenty związane z formą spółki.
 • Otwórz konto bankowe. Możesz to zrobić w dowolnym banku w Polsce, ale musisz sprawdzić obowiązkowe warunki dla Twojej firmy, które mogą się różnić w zależności od banku.
 • Uzyskaj polski numer podatkowy i zarejestruj się w systemie podatkowym, aby móc płacić podatki w Polsce.
 • Zidentyfikuj źródła zaopatrzenia dla swojej firmy. Możesz znaleźć lokalnych dostawców w Polsce, ale także poszukać partnerów w innych krajach, takich jak Chiny czy Korea.
 • Stwórz biznesplan, który pomoże Ci zdefiniować cele, strategie i plany dotyczące wzrostu i rozwoju Twojej firmy.
 • W razie potrzeby zatrudnij pracowników i rozpocznij masową sprzedaż swoich produktów.

 

Rejestracja osoby prawnej

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo rejestracji jako osoba prawna. Skoncentrujemy się na otwarciu spółki o formie prawnej spółki z o.o. (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ta forma prawna jest łatwiejsza do otwarcia dla obcokrajowców, nie trzeba posiadać zezwolenia na pobyt, stałego pobytu ani Karty Polaka. Co jest potrzebne:

 1. Wybrać nazwę spółki i sprawdzić jej unikalność w polskim rejestrze spółek.
 2. Określenie wysokości kapitału zakładowego (minimalna kwota to 5 000 EUR) i sporządzenie umowy spółki.
 3. Zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 4. Określenie PKD (działalności gospodarczej). Zgodnie z Klasyfikacją Działalności będzie to w tym przypadku: SEKCJA G- Handel hurtowy i detaliczny, grupy – 45,45,46.2,46.3,46.4,46.5,46.7
 5. Uzyskaj swój NIP (numer identyfikacji podatkowej) i REGON (statystyczny numer identyfikacyjny) z polskiego Urzędu Skarbowego.
 6. Otwórz konto bankowe i wpłać kapitał zakładowy.
 7. Uzyskanie wymaganych koncesji i zezwoleń na prowadzenie wybranej działalności.

Cały proces trwa zwykle około 2-4 tygodni i obejmuje opłaty notarialne, opłaty sądowe i inne koszty administracyjne.

Na tym etapie zawsze zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym prawnikiem lub wyspecjalizowaną agencją zajmującą się tworzeniem spółek, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne kroki zostały podjęte we właściwy i terminowy sposób.

 

Jakie produkty mogą być odpowiednie do sprzedaży hurtowej w Polsce?

Handel hurtowy w Polsce może obejmować różne rodzaje towarów, ale niektóre z najpopularniejszych kategorii obejmują:

 1. Żywność – warzywa, owoce, mięso, nabiał, mrożonki, słodycze.
 2. Odzież i akcesoria: buty, ubrania, torby, czapki, bielizna.
 3. Elektronika: smartfony, laptopy, tablety, telewizory, sprzęt AGD.
 4. Materiały i sprzęt budowlany: cegły, cement, drewno, metal, narzędzia.
 5. Kosmetyki i produkty higieny osobistej: szampony, mydła, pasty do zębów, dezodoranty, perfumy.
 6. Artykuły gospodarstwa domowego: meble, tekstylia, przybory kuchenne, naczynia, artykuły dekoracyjne.

Wybierając towary do sprzedaży hurtowej w Polsce, należy wziąć pod uwagę popyt na rynku, konkurencję oraz możliwości dostawy i przechowywania towarów. Ważne jest również śledzenie aktualnych trendów oraz dostępność licencji i certyfikatów produktów.

 

Licencje i zezwolenia

W Polsce większość działalności w zakresie handlu hurtowego nie wymaga żadnych licencji, chyba że sprzedajesz towary, które podlegają licencjonowaniu. Licencje i zezwolenia mogą być wymagane w zależności od towarów i usług, które zamierzasz sprzedawać. Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej powszechnych rodzajów handlu hurtowego i związane z nimi wymogi:

 1. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych – dla tego rodzaju handlu wymagana jest licencja na żywność.
 2. Sprzedaż hurtowa leków – dla tego rodzaju handlu wymagana jest licencja farmaceutyczna.

W większości przypadków, w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i zezwoleń, będziesz musiał dostarczyć dokumentację związaną z biznesplanem, obsługą klienta oraz dokumentację potwierdzającą, że sprzedawane towary spełniają normy jakości i bezpieczeństwa. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnymi prawnikami lub konsultantami biznesowymi w celu uzyskania dalszych informacji i pomocy w tym procesie.

 

Koszty licencji

Koszt sprzedaży żywności i napojów w Polsce zależy od kilku czynników, takich jak lokalizacja firmy, jej wielkość i rodzaj działalności.

Polski rząd zapewnia kilka rodzajów licencji na żywność i napoje, z których każda ma inny koszt. Za licencję można zapłacić od 200 zł do 1 000 zł. Kwota ta może jednak wzrosnąć w zależności od konkretnych wymagań związanych z prowadzoną działalnością. Na przykład, jeśli potrzebujesz dodatkowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, może to zwiększyć koszt licencji.

Warto również pamiętać, że istnieją różne podatki i opłaty związane z handlem żywnością i napojami w Polsce, które mogą zwiększyć koszty prowadzenia działalności. Dlatego przed rozpoczęciem działalności należy przeprowadzić dokładną analizę kosztów i uzyskać szczegółowe porady od ekspertów w tej dziedzinie.

Przybliżony koszt licencji na sprzedaż hurtową leków w Polsce może wynosić od 3 000 PLN do 10 000 PLN rocznie, ale lepiej jest skontaktować się z odpowiednimi organami regulacyjnymi w celu uzyskania aktualnych informacji.

 

Dostawy i magazynowanie

Handel hurtowy w Polsce może wymagać zaplecza magazynowego lub produkcyjnego. W zależności od produktów, które zamierzasz importować lub eksportować, możesz potrzebować magazynu z warunkami przechowywania lub określoną temperaturą.

Powierzchnię magazynową można wynająć lub kupić. Zazwyczaj konieczna jest rejestracja w urzędzie skarbowym w celu uzyskania wszystkich niezbędnych numerów podatkowych.

Ważnym aspektem jest również posiadanie odpowiedniego sprzętu do przechowywania i transportu towarów. Na przykład, jeśli jesteś hurtownikiem żywności, będziesz potrzebować lodówek i zamrażarek.

Jeśli zamierzasz produkować towary, będziesz potrzebować pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu, surowców i odpowiednich zezwoleń.

Ważne jest również zapewnienie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz przepisami celnymi. Możesz zasięgnąć porady specjalisty lub prawnika, aby upewnić się, że masz wszystkie potrzebne informacje i regularnie monitorować zgodność i dokumentację.

 

Specyfika księgowości w handlu hurtowym w Polsce

Księgowość spółki handlowej w Polsce ma swoją specyfikę i wymaga przestrzegania pewnych zasad. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

 1. Wybór metody księgowania: W Polsce dozwolone są dwie metody księgowania – metoda kasowa i metoda memoriałowa. Metoda memoriałowa jest najbardziej powszechna. Metoda kasowa jest stosowana, gdy przychody i wydatki są rejestrowane dopiero w momencie ich faktycznego wystąpienia. Metodę memoriałową stosujemy, gdy przychody i wydatki są rejestrowane w momencie ich faktycznego poniesienia, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone.
 2. Podatki: Spółki handlowe w Polsce zazwyczaj płacą 2 podatki: podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy (CIT). Większość spółek preferuje system oparty na podatku VAT, ponieważ jest on prostszy i pozwala spółce uzyskać kredyt na wartość podatku zapłaconego od przedmiotów zakupionych w celu odsprzedaży.
 3. Księgowość towarów: Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, że księgowość towarów spółki handlowej musi być dokładna i precyzyjna. Firma powinna regularnie monitorować swoje zapasy towarów, aby uniknąć błędów księgowych i strat w handlu.
 4. Kasa fiskalna: W Polsce istnieje wymóg rejestrowania wszystkich transakcji gotówkowych, w tym gotówki. Wymóg ten obejmuje rejestrowanie wszystkich wpływów i płatności dokonywanych gotówką, a także wszystkich transakcji, które mają miejsce za pośrednictwem rachunków bankowych spółki handlowej.
 5. Sprawozdawczość i deklaracje podatkowe: spółki handlowe w Polsce są zobowiązane do składania kwartalnych deklaracji podatkowych, deklaracji VAT, deklaracji podatku dochodowego i innych dokumentów podatkowych. Spółka musi również składać roczne sprawozdania finansowe.

Lista raportów i terminy ich składania:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – płatny z góry do 20 dnia poprzedniego miesiąca
 2. CIT-8 (sprawozdanie roczne) – do 31 marca każdego roku
 3. VAT-7 – miesięcznie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i wpłata
 4. Lista płac – do 15 dnia poprzedniego miesiąca i płatność
 5. Roczne sprawozdanie finansowe – do 30 czerwca.

Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie księgowości dla spółki handlowej w Polsce ma swoją specyfikę i może być skomplikowane. Jednak przestrzeganie wymogów i zasad lokalnego prawa pomoże uniknąć kłopotów i zapewni pomyślne funkcjonowanie firmy.

 

Zastosowanie OSS dla spółki handlowej w Polsce

OSS (One-Stop-Shop) to system, który został wprowadzony w ramach reformy systemu podatkowego Unii Europejskiej. Pozwala on firmom zarejestrowanym w jednym kraju UE na prowadzenie handlu w innych krajach UE bez konieczności rejestracji w każdym z nich z osobna.

OSS ułatwia płacenie podatku VAT (podatku od wartości dodanej) przez firmy handlujące w różnych krajach UE. Pozwala to firmom zarejestrować się w OSS w jednym kraju i ubiegać się o podatek w każdym kraju, w którym prowadzą działalność.

Firmy zarejestrowane w OSS mogą korzystać z jednego portalu, aby składać szczegółowe deklaracje sprzedaży i kwoty podatku VAT pobranego od nich w innych krajach. Znacznie upraszcza to rozliczanie podatku VAT i zmniejsza koszty administracyjne dla firm prowadzących handel międzynarodowy w UE.

Proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce jest dość uciążliwy, ale zasadniczo, jeśli przedsiębiorca odpowiednio podejdzie do sprawy, nie powinno być zbyt wielu problemów. Jeśli chcesz założyć spółkę w Polsce i zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej zwrócić się do specjalistów, którzy są dobrze zorientowani we wszystkich etapach zakładania spółki i znają lokalne przepisy. Jesteśmy gotowi pomóc na każdym etapie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo uzyskać więcej porad na ten temat, prosimy o kontakt pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę