Jak założyć firmę w Polsce? – informacje dla obywatela Ukrainy

Podstawowe aspekty prawne

Zarejestrowanie firmy w Polsce to doskonałe rozwiązanie dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy planują wejście na rynek Unii Europejskiej. Polska należy do krajów UE i podlega wszystkim normom i standardom prowadzenia działalności na jej terenie.

Ustawy i regulacje prawne w Polsce otwierają doskonałe perspektywy dla prywatnej przedsiębiorczości w kraju – prywatna firma jest chroniona przez państwo, a jej rejestracja jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż na Ukrainie. Poza tym, Polacy są bliżsi Ukraińcom, nawet mentalnie, zatem łatwiej będzie prowadzić interesy.

Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów działalności gospodarczej naszych współobywateli w Polsce jest handel eksportowo-importowy. Biorąc pod uwagę niski koszt towarów na Ukrainie, można je łatwo kupić na rynku krajowym, a następnie eksportować i sprzedawać w Polsce lub w innych krajach UE.

Jak otworzyć firmę w Polsce? Najważniejsze informacje

Przed rejestracją firmy w Polsce trzeba zapoznać się z podstawowymi normami prawa i regulacjami organizacji przedsiębiorstwa w tym kraju.

Normatywne akty prawne i normy prowadzenia działalności w Polsce oznaczają dużą swobodę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem wdrożenia obowiązkowych działań zmierzających do legalizacji działalności spółki.

Rejestracja firmy w Polsce jest szybkim i prostym procesem dla obywateli Ukrainy. Trwa to maksymalnie miesiąc. Następnie można ubiegać się o pozwolenie na pobyt. Ta formalność trwa ok. pół roku. Koszty rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce wynosi  około 1000 euro. Oprócz tej kwoty, należy dodać też pewną kwotę do salda otwartej firmy, w zależności od rodzaju organizacji i formularza rejestracji firmy (min. 1250 EURO), które będą brane pod uwagę, jako początkowy kapitał zakładowy nowego przedsiębiorstwa. Cudzoziemcy z krajów objętych Strefą Wolnego Handlu lub ci, którzy oficjalnie otrzymali zezwolenie na pobyt, a także jako uchodźcy, mogą swobodnie organizować dowolny preferowany rodzaj działalności na podstawie prawnej. Wszystkie pozostałe grupy cudzoziemców mają prawo do działalności dopiero po zarejestrowaniu firmy w Polsce w formie jednego z typów organizacyjno-prawnych oficjalnie zarejestrowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Działalność gospodarcza w Polsce musi być prowadzona w ramach określonych przez prawo rodzajów organizacji działalności gospodarczej:

– Komandytowa Spółka Akcyjna.

– Spółka akcyjna.

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

– Oddziały zewnętrzne.

Otwarcie firmy w Polsce przez obywatela Ukrainy podlega opodatkowaniu, z których najważniejszym jest podatek VAT, a także podatek dochodowy dla polskich firm. Jest on obliczany według trzech różnych taryf:

  • Stawki zerowe stosowane są wobec produktów eksportowych – niektórych produktów farmaceutycznych, literatury edukacyjnej oraz produktów rolnych.
  • W przypadku głównej części towarów farmaceutycznych, materiałów budowlanych, a także usług i dziennikarstwa obowiązuje obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.
  • Standardowa stawka VAT 23%.

Jak zarejestrować firmę w Polsce? Konieczne jest sporządzenie dokumentu w formie elektronicznej (jeżeli firma jest zarejestrowana online) lub przed notariuszem. Następnie firma musi zostać zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej w ujednoliconym Rejestrze Handlowym. Firma otrzyma indywidualny numer, który zostanie natychmiast zarejestrowany w Radzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ostatnim etapem oficjalnej rejestracji firmy w Polsce jest otwarcie legalnego konta bankowego i złożenie wniosku o rejestrację w Urzędzie Skarbowym kraju.

 ×

Zamówić rozmowę