Jak założyć spółkę za pośrednictwem systemu S24?

System S24 to najszybszy i najłatwiejszy sposób na założenie spółki bez mozolnej dokumentacji i nadmiernej straty czasu. W tym artykule przedstawimy krok po kroku jak przebiega rejestracja spółki wybierając S24.

Pierwszym i najważniejszym krokiem, zanim jeszcze przystąpi się do rejestracji, jest stworzenie sobie konta ePuaP oraz posiadanie podpisu elektronicznego. Istotnym jest również posiadanie numeru identyfikacyjnego PESEL. Na początku nie jest wymagany (jeżeli jest się obcokrajowcem wystarczy paszport), lecz podczas dokonywania późniejszych formalności względem założonej spółki jest już niezbędny.

Do rejestracji spółki będą potrzebne następujące dane i dokumenty:

– dowód osobisty lub paszport

– nazwa spółki

– adres spółki i adres do doręczeń

– lista wspólników

– PKD spółki

– dane odnośnie do kapitału zakładowego i udziałów w spółce

– wartość udziałów (minimum 50zł przy wartości jednego udziału

– kto wchodzi w skład zarządu spółki i jakie pełni funkcje

Warto też zorientować się, do którego sądu należy złożyć swoje dokumenty. Można sprawdzić to względem przynależności adresu – każdy sąd posiada wykaz adresów, które mu podlegają.

Pierwszym etapem rejestracji spółki jest uzupełnienie formularzy dokumentów, w których skład wchodzi:

– umowa spółki,

– lista wspólników

– oświadczenie o wniesieniu kapitału

– oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dokument zewnętrzny, należy go sporządzić samemu wg wzorca z internetu i załadować do systemu)

– lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów (dokument zewnętrzny, należy go sporządzić samemu wg wzorca z internetu i załadować do systemu)

– lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu (dokument zewnętrzny, należy go sporządzić samemu wg wzorca z internetu i załadować do systemu)

Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów przez wszystkich wspólników, należy sporządzić wniosek o rejestrację podmiotu w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i również go podpisać. Następnie należy dokonać opłaty za wpisy do KRS i MSiG i wysłać wniosek. Opłacony wniosek trafi do wybranego sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki, który powinien rozpatrzeć taki wniosek w terminie jednego dnia od daty wpływu, maksymalnie do dwóch tygodni w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.

Dokumenty w trybie S24 można podpisać przy użyciu:

– Podpisu elektronicznego kwalifikowanego

– Podpisu Profilem Zaufanym

Umowę spółki podpisują wspólnicy. Mogą oni jednak zrobić to za pośrednictwem tzw. stawających, czyli osób ich reprezentujących. W tym przypadku niezbędne będzie pełnomocnictwo. Z kolei oświadczenie o wniesieniu kapitału, listę wspólników czy wniosek o wpis do KRS podpisuje zarząd spółki. Do zarządu mogą wejść wspólnicy spółki. Wtedy podpisują oni także pozostałe dokumenty, choć już nie jako wspólnicy, a członkowie zarządu.

Koszty urzędowe:

– Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 PLN

– Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG w wysokości 100 PLN

 

Masz pytania, wątpliwości? O szczegóły zapytaj u nas, udzielimy darmowej porady: office@progressholding.pl

Jak założyć spółkę za pośrednictwem systemu S24?


×

Zamówić rozmowę