Jak zarejestrować firmę w Polsce

W tym artykule chcielibyśmy ponownie porozmawiać o tym, jak otworzyć firmę w Polsce na przykładzie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), opisując szczegółowo wszystkie etapy rejestracji.

Jakie dokumenty i jakie informacje są potrzebne do otwarcia firmy:

 1. Ważny paszport założyciela firmy.
 2. Nazwa przyszłej firmy. Musi być w języku polskim lub angielskim.
 3. Wybieramy rodzaje działalności przyszłej firmy (PKD), może być ich nieograniczona liczba, ale w wyciągu z rejestru nie będzie więcej niż 10.
 4. Decydujemy o miejscu, w którym firma będzie funkcjonować (miasto). Będzie to konieczne do prowadzenia korespondencji z władzami. Jeśli urząd skarbowy wyśle ​​do Ciebie pismo i 2 dwukrotnie poczta nie będzie mogła go dostarczyć, wówczas urząd skarbowy może wykluczyć firmę z listy aktywnych podatników.
 5. Wybieramy kierownictwo firmy – zarząd. Musi być to minimum 1 osoba, ale może być ich więcej. Zarząd jest odpowiedzialny za działalność firmy i ponosi pełną odpowiedzialność przed władzami. 6.Kapitał zakładowy – minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Można do niego wnieść zarówno pieniądze, jak i majątek.

Rejestracja firmy w rejestrze sądowym – KRS

Po wybraniu formy własności przyszłej spółki konieczne jest zarejestrowanie się w organach państwowych RP, a mianowicie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 1. Sporządzamy i podpisujemy statut stowarzyszenia.
 2. Przygotowujemy i wypełniamy wniosek o rejestrację spółki w formie przewidzianej przepisami prawa i składamy go w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w miejscu rejestracji. Uiszczana jest również opłata skarbowa w wysokości 80 EUR.
 3. Przygotowujemy umowę najmu dla osoby prawnej.
 4. Wszystkie zebrane dokumenty przekazywane są do Sądu Rejestrowego na podstawie wniosku o rejestrację.

Jeżeli skorzystasz z naszych usług wszystkie czynności będą wykonywane za Ciebie przez Progress Holding.

Formy rejestracji firmy

Istnieją dwie główne formy rejestracji firmy – rejestracja elektroniczna (online w S24) i rejestracja notarialna.

Aby zarejestrować firmę w Polsce online lub przez Internet (zdalnie), cudzoziemiec będzie musiał uzyskać numer PESEL i zarejestrować się w systemie ePUAP – Elektronicznej Platformie Usług Publicznych.

PESEL to numer identyfikacyjny osoby, pod którym jest zarejestrowana w bazie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Składa się z 11 cyfr i jest analogiczny do NIP. Jest przyznawany zarówno obywatelom Polski, jak i obcokrajowcom mieszkającym w kraju. Wydawany jest po zarejestrowaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W przypadku braku rejestracji należy wystąpić o nadanie numeru PESEL do Urzędu Gminy. Proces trwa od 1 dnia do 1-2 tygodni. Do rejestracji PESEL wymagana jest notarialna kopia paszportów założycieli.

Profil Zaufany ePUAP to bezpłatna metoda weryfikacji tożsamości w kontakcie elektronicznym podczas otrzymywania usług rządowych, bez konieczności odwiedzania strony i agencji rządowych. Profil ten pełni rolę podpisu odręcznego i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, który weryfikowany jest certyfikatem kwalifikowanym. W celu rejestracji należy wypełnić formularz na państwowej stronie pz.gov.pl/pz/register. Rejestracja w systemie ePUAP trwa 1 dzień. Potwierdzenie profilu musi nastąpić jak najszybciej.

Tym samym posiadając profil i podpis elektroniczny możesz zarejestrować firmę przez Internet tj. online w ciągu 5 dni. Cena – 599 EUR, plus 80 EUR opłaty celnej.

Rejestracja firmy na podstawie notarialnego pełnomocnictwa jest dostępna dla każdego, w tym dla cudzoziemców, którzy nie posiadają zarejestrowanego podpisu elektronicznego w Polsce. Zaletą takiej rejestracji jest możliwość sporządzenia statutu według woli, gdy w wersji elektronicznej istnieje ścisła forma bez możliwości zmiany. Należy jednak zauważyć, że ten formularz ma wiele wad:

 1. Okres rejestracji wydłuża się i trwa około 1 miesiąca.
 2. Koszt rejestracji firmy rośnie.

Koszt tej usługi wyniesie 1000 EUR plus 80 EUR opłaty państwowej.

Dokumenty otrzymane po rejestracji firmy:

 1. Statut Spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.
 2. Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Jeśli firmie przypisano ten numer, można ją uznać za zarejestrowaną. Nie oczekuj żadnych potwierdzeń ani certyfikatów na formularzach. Rejestrację swojej firmy możesz sprawdzić na stronie KRS wpisując numer. Wszystkie informacje o Twojej firmie pojawią się w tabeli informacyjnej. Możesz zapisać ten dokument ze strony w formacie pdf.
 3. Numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowe). Po zarejestrowaniu firmy w KRS nadawany jest jej numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Numer ten jest wymagany w przypadku statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 4. Numer NIP (Numer identyfikacji podatkowej) – numer identyfikacji podatkowej – nadawany jest w Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie to formularz z nazwą firmy, numerem, danymi, kto go wydał, pieczęcią.

WAŻNE! NIP (numer podatkowy) i Regon (numer statystyczny) w Polsce otrzymujemy tego samego dnia przy rejestracji w KRS. Sąd samodzielnie przesyła wnioski rejestracyjne do innych funduszy wraz z informacją o rejestracji w KRS.

 1. Pod koniec rejestracji nowej firmy zostaje utworzona pieczęć i otwierane jest konto bankowe. Wszystkie dane są aktualizowane przez urząd skarbowy w miejscu rejestracji firmy.

Należy zaznaczyć, że Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) rozpoczął działalność w Polsce w październiku 2019 roku. Zawiera dane o rzeczywistych beneficjentach polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, zwykłych spółek akcyjnych. Wniosek do CRBR składany jest w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki, nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie https://podatki.gov.pl/crbr/. Za spóźnione złożenie wniosku nałożone są kary pieniężne. Jest poświadczony podpisem elektronicznym lub potwierdzonym podpisem (profilem zaufanym) w systemie ePUAP.

Jak zarejestrować firmę w Polsce


×

Zamówić rozmowę