Jak znaleźć księgowego w Polsce, Jak znaleźć dobrego księgowego w Polsce, Usługi księgowe w Polsce

Większość firm w Polsce korzysta z usług zewnętrznych firm księgowych. Z usług tych szczególnie często korzystają w swojej pracy małe firmy – według raportu firmy audytorskiej KPMG jest to 65% firm. W Polsce działa 45 250 firm świadczących usługi księgowe, a 62 500 księgowych posiada licencje Ministerstwa Finansów.

Rozwój każdego biznesu zawsze prowadzi do wzrostu liczby dodatkowych obowiązków przypisywanych przedsiębiorcom. I nie zawsze jest to związane z prowadzoną działalnością, ale z reguły jest konieczne do jej funkcjonowania. Kwestie księgowe i podatkowe to obszary, które są niezwykle istotne i ważne dla każdej firmy, ale zwykle nie są głównymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Prawa i przepisy dotyczące rachunkowości są złożone. Konieczne jest również uwzględnienie ciągłych innowacji i zmian w tych przepisach i przepisach, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę. Wszystko to wymaga odpowiedniej i zawsze aktualnej wiedzy.

Wielu przedsiębiorców uważa, że ​​sami sobie poradzą i rozwiążą te problemy, ale niestety nie zawsze jest to możliwe profesjonalnie i z wysoką jakością. Główną wadą jest to, że wszystko to może prowadzić do spowolnienia rozwoju biznesu, ponieważ problemy mogą odwracać uwagę przedsiębiorcy od głównych celów – rozwoju biznesu i zysku.

Należy również zauważyć, że dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego wymagają elastyczności i responsywności, dlatego samodzielne prowadzenie tych działań staje się coraz trudniejsze. Dlatego w Polsce coraz więcej przedsiębiorców powierza kwestie księgowe i podatkowe zewnętrznym partnerom lub outsourcingowi.

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez duże firmy audytorskie. Według nich ponad połowa badanych firm korzysta z outsourcingu księgowego. Co druga firma powierza wszelkie sprawy związane z księgowością i podatkami wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Jest to szczególnie powszechne wśród małych i średnich firm, ponieważ wiele firm nie może sobie pozwolić na zatrudnienie dużej liczby księgowych i prawników do zajmowania się tą pracą i rozwiązywania powiązanych problemów. Wszystko to, a także liczne zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku VAT oraz ustawy o podatku dochodowym, znacznie zwiększają zakres obowiązków przedsiębiorców. Tym samym wpływanie na decyzję o powierzeniu spraw księgowych i podatkowych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

 

Jak znaleźć dobrego księgowego w Polsce? Jakiego wsparcia oczekuje firma

 

Zacznijmy od ustalenia, jakie usługi powinna świadczyć firma księgowa?

Definiując listę pytań, najprawdopodobniej dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz:

 

 1. Wykonywania dokumentów księgowych i naliczania podatków – podatek, VAT
 2. Składania deklaracji
 3. Rozwiązywania problemów z urzędem skarbowym
 4. Śledzenia zmian ram prawnych i dalszego reagowania na te zmiany (ten problem jest często pomijany!)
 5. Przygotowania i złożenia raportu rocznego
 6. Dokonywania zmian w KRS
 7. Wyjaśnienia spraw związanych z kontem bankowym (banki od czasu do czasu proszą o wyjaśnienia dotyczące transakcji)
 8. Zawierania umowy pożyczek
 9. Rejestracji pracowników
 10. Naliczania wynagrodzeń, odpisów na fundusze, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczania urlopów
 11. Rozwiązywania problemów z funduszami socjalnymi
 12. Uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 13. Rozwiązywania kwestii celnych
 14. Uzyskania licencji
 15. Przedkładania okresowych raportów do organów regulacyjnych

 

To jest lista głównych potrzeb, którym sprostać musi Twój księgowy.

 

Weź pod uwagę standardowy zakres usług świadczonych przez firmę oferującą usługi księgowe:

 • Prowadzenie dokumentacji księgowej. Obejmuje to pracę z podstawową dokumentacją i wprowadzanie danych do systemu księgowe Sporządzanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także wpływów i rozchodów.
 • Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju raportów (CIT, VAT, PIT, ZUS). Przygotowanie i złożenie raportu rocznego do organów podatkowych i sądu KRS.
 • Wsparcie informacyjne i fachowe doradztwo we wszelkich kwestiach księgowych i finansowych oraz przy wyborze systemu podatkowego.
 • Wsparcie informacyjne i reprezentacja firmy przed właściwymi organami, wyjaśnianie spraw w administracji podatkowej i sądzie.
 • Wsparcie personelu. Obejmuje to rejestrację pracowników, listy płac, urlopy i zwolnienia.

 

Wiele wymaganych usług nie jest świadczonych przez małe firmy księgowe. Porównując te dwie listy, można zobaczyć, jak szersze są wymagania klientów w porównaniu ze standardowymi usługami świadczonymi przez te firmy. Dlatego jeśli przyjrzysz się dokładniej, zawsze możesz znaleźć firmę z szerszym zakresem usług.

 

Przed podjęciem współpracy konieczne będzie podpisanie umowy, która wskaże wszystkie wcześniej uzgodnione usługi, szczegóły i ceny.

Dobry księgowy w Polsce

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze księgowego w Polsce?

 

Powinieneś znaleźć profesjonalnego partnera, który zna specyfikę pracy i ustawodawstwo, aby w przyszłości uniknąć różnych problemów i nie zostać ukaranym. Może w tym pomóc profesjonalna firma księgowa. Na co warto zwrócić uwagę wybierając firmę outsourcingową, której powierzasz prowadzenie księgowości?

 

Lista kontrolna niezbędnych wobec księgowego:

 

 1. Jak długo firma istnieje na tym rynku usług

 

Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie zawodowe firmy na tym rynku usług mówi wiele, im więcej doświadczenia zawodowego – tym więcej doświadczenia i praktyki w rozwiązywaniu problemów o różnym stopniu złożoności dla pracowników i zespołu.

 

 1. 2. Recenzje o firmie

 

Opinie klientów. Zwróć uwagę na recenzje obecnych klientów – firm, poproś o numer telefonu i skontaktuj się z nimi, poproś o pisemne rekomendacje od obecnych klientów.

 

 1. Posiadanie licencji Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Oficjalna rejestracja i licencje. Każda poważna firma musi mieć oficjalną licencję, która daje jej prawo do świadczenia usług w określonym kraju i do określonego rodzaju działalności. Pracownicy posiadają uprawnienia Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 1. Doświadczenie w usługach HR

 

Obsługa personelu. Znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi dokumentami regulującymi pracę personelu, znajomość przepisów, prawa pracy oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej.

 

 1. Doświadczenie w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
Pozwolenia na pracę. Pomoc w uzyskaniu „Zaświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”, a także w uzyskaniu zezwoleń na pracę typu A i B.

 

 1. Znajomość wszystkich rodzajów polskiego ustawodawstwa – pracy, podatków i finansów.

 

Podstawy legislacyjne. Ich znajomość, terminowe śledzenie wprowadzanych zmian i szybkie reagowanie na te zmiany, zastosowanie zmian w praktyce.

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt w Polsce

 

Znajomość polskich przepisów księgowych sprawia, że ​​potrafią oni komunikować się z organami podatkowymi i monitorować zmiany w przepisach.

 

 1. Dostępność odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wśród pracowników.

 

Edukacja personelu. Obecność niezbędnego wykształcenia wśród pracowników, jako potwierdzenie profesjonalizmu.

 

 1. Obecność wśród pracowników pokrewnych specjalności – finansiści, prawnicy, oficerowie kadrowi.

 

Szeroki wachlarz pokrewnych profilów specjalistów, co wskaże gotowość firmy do świadczenia szerszego wachlarza usług oraz pomoc w rozwiązywaniu dodatkowych problemów – prawnych, personalnych itp.

 

 1. Mając dostęp online do swojego działu księgowego.

 

Dostępność oprogramowania. Czy firma posiada odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na pracę w „chmurze” i umożliwia klientom zdalny dostęp do działu księgowości?

 

 1. Wiedza i umiejętność pracy na różnych typach oprogramowania i we wszystkich programach specjalistycznych.

 

Kwalifikacje pracowników. Dogodna interakcja w kwestiach związanych z przekazywaniem dokumentacji i raportowaniem oraz wygodna komunikacja z klientami.

 

 1. Doświadczenie w sporządzaniu i składaniu rocznych sprawozdań finansowych.

 

Roczne sprawozdania. Przygotowanie i terminowe składanie raportów rocznych do organów podatkowych oraz realizacja w formie elektronicznej, ścisłe dotrzymywanie terminów, aby uniknąć nakładania kar.

 

 1. Dokonywanie zmian u Rejestratora, tj. w KRS

 

Współpraca z rejestratorem firm (KRS) i szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian.

 

 1. Umiejętność wyjaśniania spraw z bankiem – doświadczenie w otwieraniu rachunków bankowych.

 

Współpraca z bankami. Prowadzenie pracy z bankami – otwieranie rachunków bankowych, rozwiązywanie innych powiązanych problemów, niezwłoczne dostarczanie wymaganych informacji.

 

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu kredytów.

 

Pożyczki. Pomoc w przygotowaniu wniosków, analizie kondycji finansowej oraz dalsze wsparcie w pozyskiwaniu kredytów, dodatkowego finansowania czy pozyskiwaniu inwestorów.

 

 1. Umiejętność zrozumienia zagadnień celnych.

 

Kwestie celne Doradztwo w zakresie operacji eksportowych i importowych, doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych, sprawdzenie konieczności i warunków certyfikacji towaru, pomoc w wyborze agenta celnego.

 

 1. Doświadczenie w uzyskiwaniu licencji.

 

Licencje. Pomoc w przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu licencji na określone rodzaje działalności.

 

 1. Znajomość języków.

 

Wygoda w komunikacji Brak barier językowych przy odbieraniu i przekazywaniu informacji oraz komunikacji przedstawicieli firmy z klientami.

 

 

Korzyści niezależnego księgowego

Z reguły zarówno firmy, które istnieją na rynku od dłuższego czasu, jak i firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność potrzebują profesjonalnego doradztwa w kwestiach księgowych. A jeśli firma mimo wszystko wybiera niezależnego księgowego i usługi organizacji zewnętrznej, nie można nie wspomnieć o korzyściach, jakie firma otrzymuje:

 • Nie ma potrzeby płacenia miesięcznych pensji. Niezależny księgowy otrzymuje wynagrodzenie tylko za wykonanie powierzonych zadań;
 • Nie ma potrzeby organizowania dodatkowego miejsca pracy w biurze;
 • Firma outsourcingowa, dbając o świadczenie wysokiej jakości usług, sama szkoli swoich pracowników na własny koszt;
 • Nie ma konieczności stałego monitorowania ewentualnych zmian w przepisach i formularzach sprawozdawczych.

Nie zapominaj, że niezależny księgowy nie tylko będzie prowadził niezbędną dokumentację, ale także przedłoży wszystkie raporty na jej temat odpowiednim organom. Ostatnio często wiąże się to z elektronicznym zarządzaniem dokumentami, dlatego firma nie będzie musiała wydawać pieniędzy na instalację dodatkowego oprogramowania. Ponadto kompetentni pracownicy będą mogli pomóc w wielu innych kwestiach – przy optymalizacji systemu podatkowego, informowaniu o wakacjach podatkowych, a także monitorowaniu bezpieczeństwa wszystkich transakcji finansowych.

Jeśli więc jesteś ostrożny przy wyborze firmy outsourcingowej i bierzesz pod uwagę wszystkie powyższe zalecenia, możesz być spokojny o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy i skupić się na jej rozwoju.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu! Napisz do nas na office@progressholding.pl

 

 ×

Zamówić rozmowę