Jakiego typu działalności w Polsce nie wymagają rejestracji

W Polsce od 2018 roku zgodnie z nowymi formami prawnymi istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji firmy. Z reguły dotyczy to małych firm, których miesięczny obrót nie przekracza kwoty ustalonej przez prawo, a mianowicie obrót Twojej firmy miesięcznie nie może przekroczyć połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r.) – minimalna pensja to 2800 zł.

Działalność nierejestrowana to niewielka działalność gospodarcza, która nie wymaga rejestracji firmy. Ten rodzaj działalności jest bardzo wygodny dla początkujących przedsiębiorców. Wszystkie inne działania muszą być zarejestrowane jako indywidualny przedsiębiorca lub osoba prawna.

Niezbędne warunki:

 • Jesteś osobą fizyczną
 • Przychody firmy nie przekraczają 50% płacy minimalnej, czyli tzw. mniej niż 1400 zł miesięcznie
 • Nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

 

Korzyści z działalności nierejestrowanej:

 • Nie musisz prowadzić pełnej księgowości, tylko uproszczoną
 • Brak konieczności wpłacania składek do ZUS
 • Brak konieczności zgłaszania działalności do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
 • Nie musisz posiadać numerów podatkowych i statystycznych (NIP i REGON)
 • Brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Nie ma potrzeby posiadania zgłoszenia do urzędu skarbowego (chyba, że ​​wymaga tego rodzaj działalności – np. fryzjer)
 • Nie ma potrzeby prowadzenia skomplikowanej ewidencji działalności oraz płacenia miesięcznych i kwartalnych podatków (również zależy od rodzaju prowadzonej działalności – za niektóre świadczone usługi, np. czynności prawne lub usługi doradcze, należy zapłacić VAT)
 • Brak konieczności wystawiania faktur lub tylko w określonych przypadkach.

WAŻNE! Nie zapomnij w sekcji „pozostałe dochody” wskazać uzyskane dochody w deklaracji rocznej PIT-36, a także dokonać odliczeń podatkowych zgodnie z Twoim dochodem w skali progresywnej 17%, a następnie 32%.

 

Obowiązki przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej:

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży
 • Zgłoszenie dochodów (bez kosztów) na rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 według skali podatkowej
 • Dostarczaj faktury zgodnie z żądaniem kupujących
 • Szanuj prawa konsumentów

WAŻNY! Niezbędne jest przestrzeganie wymagań przepisów prawa w zakresie praw konsumenta, tj. umożliwiają zwrot produktu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

 

Prawo cudzoziemców do prowadzenia działalności nierejestrowanej

Nie wszyscy cudzoziemcy mogą prowadzić nierejestrowaną działalność w Polsce. Zgodnie z polskim prawem tego rodzaju działalność może prowadzić obcokrajowiec, który może otworzyć w Polsce indywidualną działalność gospodarczą (jednoosobową działalność gospodarczą), tj.:

 • Cudzoziemcy będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej
 • Cudzoziemcy będący obywatelami innego państwa, jeśli posiadają:

– zezwolenie na pobyt stały

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

– zezwolenie na pobyt czasowy

– zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na łączenie rodzin

– cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelem polskim

– cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu zamieszkania

– cudzoziemcy posiadający ważną kartę Polaka.

Przeczytaj więcej o działalności gospodarczej dla obcokrajowców na naszej stronie https://progressholding.pl/zakladanie-firm-w-polsce/

W Polsce istnieją również odrębne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Obejmują one:

 • Gospodarstwo agroturystyczne
 • Winnice (nie powinno być produkowane więcej niż 100 hektolitrów wina rocznie)
 • Handel detaliczny produktami rolnymi, pod warunkiem, że produkty sprzedawane są wyłącznie w handlu detalicznym iw miejscu ich wytworzenia, pracownicy najemni nie byli zaangażowani w prace na podstawie umowy, produkty te obejmują wyłącznie produkty własnej produkcji.

WAŻNE! W przypadku przekroczenia kwoty 1400 zł, w ciągu 7 dni konieczne będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym wypłata ZUS.×

Zamówić rozmowę