Jednakowe stawki dla kierowców międzynarodowych na terenie Europy

Jednakowe stawki dla kierowców międzynarodowych na terenie Europy

Obecnie stawki diety, od której można odliczyć kwotę wolną, różnią się zależnie od kraju. Oprócz standardowej kwoty wolnej od podatku wynikającej ze skali podatkowej, czyli 30 tys. PLN rocznie, kierowcy mogą uwzględnić w podstawie wyliczenia podatku dodatkowe kwoty związane z dietą za każdy dzień ich pobytu za granicą. Stawka możliwa do odliczenia wynosiła dotychczas 30% wartości diety w poszczególnym kraju. Wprowadzane zmiany zrównują tę kwotę do 20 EUR, niezależnie od kraju, w którym aktualnie będzie przebywał kierowca. Dla niektórych państw, jak choćby Czechy i Niemcy, kwota wolna wzrośnie. Są jednak kraje, w których kwota wolna po wyliczeniu 30% wynosi więcej niż wspomniane 20 EUR i w tych krajach po zmianach ta kwota zostanie zmniejszona.

Ważna zmiana dotyczy kwoty wolnej od składek ZUS dla osób osiągających przychód większy od średniego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pobytu za granicą wynosiłaby ona 60 EUR za każdy dzień pobytu. Dotychczasowe zasady dotyczyły tylko kierowców międzynarodowych na umowach o pracę. Skorzystają z nich teraz również osoby na umowach o zlecenie.×

Zamówić rozmowę