Jednoosobowa działalność gospodarcza dla obywateli Ukrainy

Jednoosobowa działalność gospodarcza dla obywateli Ukrainy

Firmę jednoosobową w Polsce można zarejestrować online lub tradycyjnie, w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Rejestracja firmy w systemie CEIDG jest bezpłatna. Nie płacisz ani za złożenie wniosku o rejestrację firmy, ani za uzyskanie wpisu w CEIDG, ani później za wprowadzenie zmian w tym wpisie.
http
Dodatkowo każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG może korzystać z darmowego konta na portalu biznes.gov.pl, dzięki któremu ma łatwy dostęp do danych swojej działalności.

Rejestracja firmy w CEIDG może trwać od 7 do 30 dni, aczkolwiek zwykle nie przekracza tygodnia.

Mając numer PESEL i profil zaufany, możesz zarejestrować firmę online. Pierwszym krokiem jest założenie Konta Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl.

Wniosek złożony online możesz podpisać profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym. Profil zaufany będzie też potrzebny, żeby obsługiwać twój wpis w rejestrze CEIDG, chociażby żeby dokonać zmian. Niezależnie od tego, czy rejestrujesz firmę przez internet, czy tradycyjnie – jeśli masz tytuł, który upoważnia do pobytu na terenie Polski, musisz go przedstawić, aby twój pobyt był legalny.

WAŻNE! Takiego dokumentu nie muszą przedstawiać obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce.×

Zamówić rozmowę