Kiedy wymagane jest zgłoszenie jako podatnik VAT

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, rolnicy.

 

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli:

  • wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. PLN
  • sprzedajesz towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT

Do wartości sprzedaży:

  • nie wlicza się kwoty podatku
  • nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju).

 

Kiedy jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT :

  • niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne, opieka nad osobami niepełnosprawnymi) – jest to zwolnienie przedmiotowe.
  • nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 tys. PLN lub, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku – jest to zwolnienie podmiotowe.

Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT, nie rozlicza w urzędzie skarbowym podatku należnego z tytułu sprzedaży oraz nie ma prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia się jako podatnika VAT:

– wypełniony formularz VAT-R

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

– dowód opłaty skarbowej za zgłoszenie

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę