Kogo obowiązuje split-payment od 01.11.2019

Wraz z dniem 1 listopada 2019 mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (split-payment) VAT (zostały one wymienione w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT). Każdy podatnik sprzedający i nabywający te towary lub usługi będzie musiał posiadać rachunek bankowy lub imienny rachunek bankowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Posługiwanie się rachunkiem osobistym nie będzie w tym przypadku możliwe.

Oto lista większości towarów/usług objętych split-payment:

  • wyroby metalowe oraz metale szlachetne,
  • wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów, baterie, akumulatory
  • różnego typu odpady z tworzyw sztucznych oraz surowce wtórne
  • prace budowlane,
  • sprzedaż detaliczna i hurtowa części do samochodów oraz motocykli.

Split-payment dotyczyć będzie płatności  faktur dokumentujących transakcje dokonane między podatnikami, transakcji z których kwota należności ogółem, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty oraz których przedmiotem są towary i usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT.

Mimo że obowiązkowy split-payment będzie miał zastosowanie, gdy kwota należności ogółem przekroczy 15 000 zł, jednak rachunek rozliczeniowy (rachunek otwierany w związku z prowadzoną działalnością, tylko do takich bank może założyć rachunek VAT) będzie obowiązkowy dla każdego podatnika (w tym również zwolnionego z VAT), który sprzedaje lub kupuje towary z zał. nr 15 do ustawy o VAT (wspomniane wyżej). Jest on niezbędny do stosowania mechanizmu jakim jest podzielona płatność.

O czym warto wspomnieć to fakt, że jeśli nabywca próbowałby dokonać przelewu za usługi lub towary przy użyciu split-payment rachunek prywatny (ROR) wskazany przez kontrahenta, to taki przelew będzie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana (wynika to z art. 62c ust. 11 Prawa bankowego). Posiadając tylko ROR nie można dokonać płatności przy użyciu split-payment.×

Zamówić rozmowę