Konto bankowe dla cudzoziemców w Polsce

Konto bankowe dla cudzoziemców w Polsce

Przed załatwieniem formalności związanych z założeniem firmy lub działalności gospodarczej w Polsce, zawsze warto jest zorientować się jakie dokumenty będą  potrzebne do założenia rachunku bankowego dla firmy chociażby dla zwrotu podatku VAT. Cudzoziemców zamierzający założyć konto bankowe w Polsce czeka pewne utrudnienia.

 

Założenie konta bankowego przez osoby niezameldowane

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Polsce (czyli nie masz zarejestrowanego adresu), musisz w pierwszej kolejności osobiście wypełnić formularz w banku. Po pozytywnej weryfikacji (zwykle zajmuje to kilka dni) będziesz w stanie założyć konto.

Dotyczy to także spółek zagranicznych. Aby założyć rachunek bankowy dla spółki, wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu muszą osobiście wypełnić i złożyć wspomniany formularz w banku.

 

Różne wymagania w różnych placówkach bankowych

Każdy bank ma swoje własne wymogi formalne. Nie jest też niczym nowym, że banki odmawiają otwarcia konta niektórym osobom spoza Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy ogólną listę wymaganych dokumentów, o jakie cudzoziemcy mogą zostać poproszeni podczas zakładania konta w większości banków w Polsce:

– posiadany numer PESEL (bardzo rzadko, raczej charakter pomocniczy)

– paszport/dowód – dokument potwierdzający tożsamość

– karta pobytu (nie we wszystkich bankach)

– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce; – potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy (dokument wymagany bardzo często)

– umowa o pracę lub kontrakt menadżerski lub pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (nie we wszystkich bankach)

WAŻNE! W większości banków klienci muszą stawić się osobiście, aby założyć rachunek bankowy. W niektórych placówkach można założyć rachunek udzielając wybranej osobie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc z założeniu konta bankowego dla firmy, napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę