Koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowie o pracę w Polsce

Często otrzymujemy zapytania od osób zza granicy rozpoczynających działalność w Polsce o koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowie o pracę, które pracodawca musi ponieść. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na te informacje.

Wśród wszystkich składek i kosztów, które muszą zostać pokryte z racji utrzymania pracownika na rzeczonej umowie, można wyróżnić te konieczne do opłacenia przez osobę zatrudnianą oraz przez zatrudniającego. Niektóre z nich są pokrywane po połowie przez obie strony, a za niektóre płaci tylko jedna.

Koszty ponoszone przez pracownika na umowie o pracę:

  • świadczenie emerytalne w wysokości 9,76 % wynagrodzenia brutto,
  • świadczenie rentowe – 1,5%,
  • świadczenie chorobowe – 2,4 %,
  • świadczenie zdrowotne – 9%.

Koszty ponoszone przez pracodawcę na umowie o pracę:

  • świadczenie emerytalne również w wysokości 9,76% wynagrodzenia brutto,
  • świadczenie rentowe – 6,5%,
  • świadczenie wypadkowe – 1,67% (wysokość może się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
  • składka na Fundusz Pracy – 1%,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy – 1,45%,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%

 

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowie o pracę w Polsce


×

Zamówić rozmowę