Kto podlega wymogom korzystania z KSEF

Kto podlega wymogom korzystania z KSEF

Wprowadzenie w Polsce faktur elektronicznych w systemie KSEF rodzi wiele pytań i wątpliwości podatników. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto będzie zobowiązany do wystawiania faktur elektronicznych i czy będą one obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

Tak więc, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ujednolicone faktury w systemie KSEF staną się docelowo obowiązkowe dla wszystkich firm fakturujących podlegających polskiemu prawu podatkowemu. Decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca Polsce na wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych jako obowiązkowego rozwiązania wskazuje, że Polska może wprowadzić obowiązkowe faktury elektroniczne od 1 lipca 2024 r., a nie od 1 kwietnia 2023 r., jak pierwotnie planowano. Ministerstwo Finansów podjęło tę decyzję w odpowiedzi na informacje zwrotne od wielu firm, które już zaczęły korzystać z systemu i uznały, że na tym etapie potrzeba więcej czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków.

Kto podlega wymogom korzystania z KSEF?

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, wszystkie firmy jednoosobowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT od 01.01.2025 r.
  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce na potrzeby unijnej procedury szczególnej OSS, posiadający polski numer identyfikacji podatkowej NIP.
  • Firmy zagraniczne będące podatnikami VAT w Polsce.

Dokumentowanie transakcji B2B za pomocą faktur elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich osób prawnych z siedzibą w Polsce, a także dla zagranicznych osób prawnych, które mają stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce (stały zakład, FE) – w odniesieniu do wszystkich faktur wystawionych zgodnie z polskimi przepisami o VAT.

Na etapie prac nad ustawą o KSEF zrezygnowano na razie z wprowadzenia obowiązku stosowania faktur elektronicznych wystawianych na rzecz konsumentów (tj. B2C). Podatnicy będą musieli wystawiać je w dotychczasowej formie, co wymaga odpowiedniego dostosowania procesów w tym zakresie, aby uwzględnić różne metody fakturowania – inne dla krajowych odbiorców biznesowych, inne dla konsumentów i odrębne dla transakcji B2B za granicą (np. eksportu).

Faktury eksportowe muszą być fakturowane według ściśle określonego schematu XML i przesyłane z kodem QR, ale nie muszą być wysyłane do systemu KSEF

Informacje zwrotne są dla nas zawsze ważne! W związku z tym, jeśli masz już pytania dotyczące tego tematu, prześlij je na nasz adres – office@progressholding.pl, weźmiemy je pod uwagę w kolejnych recenzjach i postaramy się dostarczyć jak najwięcej informacji w odpowiedzi na Twoją prośbę.×

Zamówić rozmowę