Leasing w Polsce

Dziś porozmawiamy o leasingu samochodów w Polsce. Leasing to rejestracja samochodu na długoterminowy okres z późniejszym nabyciem prawa własności. W praktyce wygląda to tak: kupujący udaje się do salonu samochodowego, wybiera odpowiedni samochód, następnie podpisuje umowę leasingu, po czym zaczyna płacić miesięczne raty, w zamian za to leasingodawca zapewnia mu nowy samochód. Po zakończeniu okresu najmu samochód może stać się własnością najemcy. Koszt obejmuje z reguły również naprawę i konserwację samochodów.

Leasing samochodów w Polsce jest wygodny i opłacalny. Zasadniczo leasing jest przeznaczony dla firm i osób prawnych, ale istnieje również sposób na leasing samochodów dla osób fizycznych.

Firmami leasingowymi w Polsce mogą być banki lub inne obiekty rynku finansowego, a także wyspecjalizowane organizacje. Organizacje te powstają w salonach samochodowych, co z reguły znacznie ułatwia i skraca czas rozpatrywania wniosku.

 

Dokumenty do leasingu samochodów w Polsce.

 

Przybliżona lista dokumentów, które firma musi przygotować do leasingu w Polsce będzie wyglądać następująco:

– wniosek o leasing samochodu podpisany przez osobę upoważnioną

– informację, że osoba pełni funkcję dyrektora spółki lub pełnomocnictwo dla tej osoby

– dowód tożsamości osoby

– kopia statutu firmy

– informacje o przychodach firmy za wymagany okres, inne dokumenty finansowe (wyciągi z l / s, rachunek przepływów pieniężnych itp.).

Należy również zauważyć, że jeśli pojazd jest kupowany w celu wykonywania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, która wymaga licencji, należy również dostarczyć kopię licencji.

Po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów firma leasingowa sprawdza możliwość zawarcia umowy (sprawdzenie zaległych należności, pożyczek, zastawów itp.). Ta kontrola trwa zwykle kilka dni.

 

Rodzaje leasingu.

Rodzaje leasingu klasyfikowane są ze względu na formę powiązań i warunków – operacyjne i finansowe.

Leasing operacyjny – istotą tego leasingu jest to, że własność pojazdu pozostaje po stronie leasingodawcy. Najemca uzyskuje prawo do samochodu dopiero po uiszczeniu i umorzeniu wpłat. Zaletą leasingu operacyjnego jest to, że pojazd nie trafia do bilansu osoby prawnej, a zatem nie musi płacić za niego podatków. Koszty leasingu i obsługi transportu można uwzględnić przy kalkulacji zysków.

Leasing finansowy – ten rodzaj bardziej przypomina kredyt. Główna różnica polega na tym, że samochód natychmiast staje się własnością najemcy. Dlatego wszystkie koszty utrzymania i podatki ponosi firma.

Kolejna różnica polega na tym, że w pierwszej opcji najemca może dokonać ostatniej płatności, a wtedy pojazd staje się własnością lub może nie dokonać ostatniej płatności, tylko zwrócić pojazd i zawrzeć kolejną umowę na nowy samochód. W przypadku leasingu finansowego nie ma końcowej płatności lub jest ona równa miesięcznej racie. W takim przypadku zamówienie uważa się za wykonane po uiszczeniu kolejnej płatności.

Według statystyk w Polsce firmy i osoby prawne najczęściej korzystają z leasingu operacyjnego, a wynika to głównie z podatków i amortyzacji.

Rozważmy różnice na konkretnym przykładzie:

Koszt pojazdu – 100 000 zł

Zadatek – 50000 zł

Kwota do uznania – 50 000 zł

Okres leasingu – 36 miesięcy

  Leasing operacyjny Leasing
Miesięczna rata 35 miesięcy. 1 350 PLN 1 741 PLN
Płatność końcowa za 36. miesiąc 15% (15 750 PLN) 1 050 PLN
Razem dla samochodów 110 254 PLN 109 243 PLN
Kwota nadpłaty 10 254 PLN, jeśli kupimy pojazd 9 243 PLN

 

Uwaga! Należy zauważyć, że zadatek może wynosić zero lub wahać się do dowolnej wartości. Wszystko będzie zależało od warunków najmu.

 

Leasing w Polsce dla obcokrajowców.

Z narzędzia tego może korzystać nie tylko mieszkaniec Polski, ale także cudzoziemiec.

W Polsce prawo nie zabrania korzystania z leasingu obywatelom innych państw. Trzeba jednak zaznaczyć, że cudzoziemcowi, który ma zezwolenie na pobyt w Polsce i ma stabilny gwarantowany dochód lub firmę, będzie znacznie łatwiej niż nielegalnemu imigrantowi bez wizy i oficjalnego zatrudnienia. Uwaga! W takim przypadku okres najmu nie przekroczy okresu ważności zezwolenia na pobyt, należy to wziąć pod uwagę.

Pewne preferencje w tym zakresie może też dać cudzoziemska karta Polaka, choć nie jest to bezpośrednio związane. Ale mając tę ​​kartę cudzoziemiec może liczyć na uzyskanie wizy preferencyjnej, która z kolei daje prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt, a mając pozwolenie na pobyt lub obywatelstwo, będzie znacznie łatwiej uzyskać dostęp do leasingu.

 

Firmy leasingowe w Polsce.

Na rynku leasingowym w Polsce jest wiele firm, które to zapewniają. Wymienimy tylko kilka z nich:

  • Masterlease
  • Idea Getin Leasing
  • Leasing Audi
  • DG-Invest
  • Volkswagen w leasingu
  • Skoda w leasingu
  • GetIn Fleet

I nie zapomnij o firmach leasingowych działających przy salonach samochodowych. Kupując samochód na leasing w Polsce, sprawdź, czy salon świadczy taką usługę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz do nas napisać na adres office@progressholding.pl, a podzielimy się z Tobą wszelkimi niezbędnymi informacjami.

Progress Holding - wsparcie dla firm
Leasing w Polsce


×

Zamówić rozmowę