Legalny pobyt obywateli Ukrainy na terenie Polski – ważne zmiany

Legalny pobyt obywateli Ukrainy na terenie Polski – ważne zmiany

Po wejściu w życie nowych regulacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski (i określonych członków ich rodzin) zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r.

Ponadto, pojawią się nowe zmiany, które dodatkowo przedłużą okres legalnego pobytu.

Do 31 sierpnia 2024 r.:

  • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  • osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Do 30 września 2024 r.:

  • osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Analogicznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegną dokumenty/okresy ważności zezwalające na pobyt, a których terminy kończą się przed wspomnianą datą.



×

Zamówić rozmowę