Likwidacja 30-krotności ZUS

Powrócił temat zniesienia 30-krotności ZUS – górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt zakłada, że od 2020 składka na wspomniane wyżej ubezpieczenia będzie odprowadzana od całości przychodu. Zniesienie 30-krotności ma – według uzasadnienia projektu, przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 7,1 mld PLN.×

Zamówić rozmowę